Line

Pneumatik – Grund

Den här kurs ger dig grundläggande kunskaper om uppbyggnad och funktion hos industriella pneumatiksystem och dess komponenter. Du får dessutom en färdighet i att kunna utföra enklare felsökning och vanligt förekommande underhållsåtgärder.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personal som arbetar med underhåll på pneumatiska system. Även säljare, arbetsledare m.fl. som har behov av grundläggande kunskaper inom pneumatik har nytta av kursen.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Under kursen får du lära dig vad ett pneumatiskt system är, hur det är sammansatt och hur det fungerar. Vidare går vi igenom vad som krävs för att uppnå en hög driftsäkerhet, vilket underhåll som ett pneumatiksystem behöver samt hur fel kan detekteras och undvikas. Slutligen får du praktiskt arbeta med schemaläsning och felsökning.

Under kursens gång varvas teori, systemsimuleringar och praktiska moment för att tillmötesgå olika lärostilar.

Kurstyp

Företagsförlagda utbildningar

Kurslängd

3 dagar

Kursmoment

 • Produktion av tryckluft.
 • Luftkvalitet.
 • Schemasymboler (ISO1219-1).
 • ystemuppbyggnad.
 • Grundläggande ventiler.
 • Arbetselement.
 • Vakuumteknik.
 • Reglering av hastighet hos arbetselement.
 • Schemaläsning.
 • Enklare felsökning.
 • Praktiska övningar där kursdeltagarna ritar, kopplar och provkör olika pneumatiska kretsar.

Genomförande

Efter kursen har du kunskap om industriella pneumatiska system med avseende på systemuppbyggnad, komponenter och funktion. Du har även fått ökade färdigheter i schemaläsning, felsökning och underhållsåtgärder.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Pneumatik

Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser