Pneumatik – Grund

Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper om uppbyggnad och funktion hos industriella pneumatiksystem och dess komponenter. Du får dessutom en färdighet i att kunna utföra enklare felsökning och vanligt förekommande underhållsåtgärder.

Under kursen får du lära dig vad ett pneumatiskt system är, hur det är sammansatt och hur det fungerar. Vidare går vi igenom vad som krävs för att uppnå en hög driftsäkerhet, vilket underhåll som ett pneumatiksystem behöver samt hur fel kan detekteras och undvikas. Slutligen får du praktiskt arbeta med schemaläsning och felsökning.

Under kursens gång varvas teori, systemsimuleringar och praktiska moment för att tillmötesgå olika lärostilar.

Kursens innehåll: Pneumatik – Grund

 • Produktion av tryckluft.
 • Luftkvalitet.
 • Schemasymboler (ISO1219-1).
 • ystemuppbyggnad.
 • Grundläggande ventiler.
 • Arbetselement.
 • Vakuumteknik.
 • Reglering av hastighet hos arbetselement.
 • Schemaläsning.
 • Enklare felsökning.
 • Praktiska övningar där kursdeltagarna ritar, kopplar och provkör olika pneumatiska kretsar.

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.