Line

Operatörsunderhåll, en del av TPM

En av de centrala delarna i arbetet med att effektivisera verksamheten är att införa operatörsunderhåll. Då uppstår genast många frågor; vem som ansvarar för detta, vad som ska ingå och hur kunskap kan överföras från underhållet till driften.

Målgrupp

De som arbetar med drift eller underhåll i industriföretag, energiföretag eller annan verksamhet där det krävs en långsiktig förbättring av både driftsäkerheten och tillgängligheten.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

I kursen diskuteras hur en effektiv operatörsunderhåll ger ökad driftsäkerhet, vilket i sin tur leder till en ökad lönsamhet för företaget. På sikt minskar även de totala underhållskostnaderna.

Färre driftstopp bidrar även till en positiv inverkan inom hela verksamheten, produktiviteten ökar och behovet av mellanlager minskar. Dessutom ökar leveranssäkerheten, liksom effektiviteten. Detta leder i sin tur till att kvaliteten på slutprodukterna i slutändan ökar. Kursen ger även en helhetsbild av TPM och de ingående metoderna och verktygen för att uppnå detta.

Kurstyp

Öppna utbildningar

Kurslängd

2 dagar

Kursmoment

 • Helhetssyn på verksamheten och dess processer.
 • Uppnå konkurrenskraft med ökad produktivitet genom ett optimalt utnyttjande av anläggningstillgångarna.
 • Ständiga förbättringar; verksamhetsutveckling och förbättringsarbete.
 • Konceptet Total Productive Maintenance (TPM) med syfte och mål.
 • Anläggningseffektivitet och de sex stora förlusterna.
 • Skapa förändringsorganisation och förbättringsgrupper.
 • 5S – Systematisk ordning och reda.
 • Kompetenskartläggning med kompetensmatris.
 • Synsätt på service- och underhållsarbete.
 • Kostnadseffektivt underhåll av utrustning.
 • Införandet av operatörsunderhåll och underhållsprevention

Mål

Den här utbildningen ger kunskaper om olika metoder och verktyg inom operatörsunderhåll för att kunna skapa en effektiv operatörstillsyn och införa arbetssättet i praktiken.

Genomförande

Den här utbildningen finns både som företagsförlagd utbildning och webbaserad kurs.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
operatörsunderhåll

Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser