Modernt Underhåll® för Ledare

Vår övergripande underhållsutbildning Modernt Underhåll® för Ledare lär dig om underhållets påverkan på företagets lönsamhet. En underhållsutbildning skärper din blick för vad som verkligen ger resultat.

Utbildningen Modernt Underhåll® för Ledare innehåller både lärarledda och webbaserade moment. Blocken består av två dagars lärarledd utbildning och ett antal distanskurser via Internet. Med Modernt underhåll ökar du dina chanser att klara certifieringen enligt EFNMS som genomförs av riksorganisationen Svenskt Underhåll

Mål och syfte – Modernt underhåll® för Ledare

Målet med detta kursupplägg är att deltagarna skall lära sig metod och angreppssätt för att kunna utveckla driftsäkerhets- och underhållsverksamheten på det egna företaget.

I varje block varvas teori och eget arbete som ger de nödvändiga kunskaper och färdigheter för att kunna leda och utveckla driftsäkerhetsarbetet och underhållsverksamheten.

Utbildningen innehåller

Block 1 – Driftsäkerhet & Värdeskapande underhåll
Här får du djup kunskap om hur underhållet påverkar företagets lönsamhet genom god kontroll på ekonomi och viktiga nyckeltal. Du får även kunskap om underhållets påverkan på arbetsmiljö, lagar och krav.

Block 2 – Underhållets ledning
Under dessa kursdagar om underhållsorganisation lär du dig hur underhållet formas genom policys, strategier och mål samt hur målen följs upp. Du får även djup förståelse för övergripande styrdokument, olika organisationsformer och informationssystem samt hur de samverkar. Du har dessutom fått kunskap om vikten av tillgängliga stödsystem för att effektivisera underhållet.

Block 3 – Effektivt förebyggande underhåll
Dessa kursdagar ger en helhetssyn på effektiva förebyggande underhållsåtgärder som ger en ökad driftsäkerhet och tillgänglighet. Du har även fått en djupare insikt i olika metoder och verktyg som du aktivt kan tillämpa i det förebyggande underhållet.

Block 4 – Förbättringsarbete i underhållet
Efter kursen har du fått en helhetssyn på förbättringsprocessen som ger dig grunden till att hålla förbättringsarbetet levande och undvika typiska fallgropar. Du har även fått en djupare insikt i metoder och verktyg som du kan aktivt tillämpa i förbättringsarbetet. Du har dessutom fått en förståelse för vikten av sambanden mellan en väl genomförd upphandlingsprocess och hög driftsäkerhet.

Läs vidare:

Komplettera Modernt Underhåll för Ledare med vår preparandkurs som innehåller en validering av underhållskompetens. Tentamen sker hos riksorganisationen Svenskt Underhåll.

Läs mer om vårt kursutbud inom underhåll. Genom att göra en kompetenskartläggning av ert utbildningsbehov genom en validering av er underhållspersonal kan vi skapa skräddarsydda utbildningar för att täppa till kunskapsluckorna.

 

 

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.