Line

Modernt Underhåll® för Ledare

Vår övergripande underhållsutbildning Modernt Underhåll® för Ledare lär dig om underhållets påverkan på företagets lönsamhet. En underhållsutbildning skärper din blick för vad som verkligen ger resultat.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar strategiskt med underhåll och driftsäkerhet, exempelvis underhållsingenjör, underhållsansvarig eller underhållschef.

Förkunskaper

Erfarenhet av underhåll.

Utbildningen Modernt Underhåll® för Ledare innehåller både lärarledda och webbaserade moment. Blocken består av två dagars lärarledd utbildning och ett antal distanskurser via Internet. Med Modernt underhåll ökar du dina chanser att klara certifieringen enligt EFNMS som genomförs av riksorganisationen Svenskt Underhåll.

I varje block varvas teori och eget arbete som ger de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna för att kunna leda och utveckla driftsäkerhetsarbetet och underhållsverksamheten.

Läs vidare:

Komplettera Modernt Underhåll för Ledare med vår preparandkurs som innehåller en validering av underhållskompetens. Tentamen sker hos riksorganisationen Svenskt Underhåll.

Läs mer om vårt kursutbud inom underhåll. Genom att göra en kompetenskartläggning av ert utbildningsbehov genom en validering av er underhållspersonal kan vi skapa skräddarsydda utbildningar för att täppa till kunskapsluckorna.

Kurstyp

Öppna utbildningar

Kurslängd

8 dagar

Kursmoment

Block 1 – Driftsäkerhet & Värdeskapande underhåll
Här får du djup kunskap om hur underhållet påverkar företagets lönsamhet genom god kontroll på ekonomi och viktiga nyckeltal. Du får även kunskap om underhållets påverkan på arbetsmiljö, lagar och krav.

Block 2 – Underhållets ledning
Under dessa kursdagar om underhållsorganisation lär du dig hur underhållet formas genom policys, strategier och mål samt hur målen följs upp. Du får även djup förståelse för övergripande styrdokument, olika organisationsformer och informationssystem samt hur de samverkar. Du har dessutom fått kunskap om vikten av tillgängliga stödsystem för att effektivisera underhållet.

Block 3 – Effektivt förebyggande underhåll
Dessa kursdagar ger en helhetssyn på effektiva förebyggande underhållsåtgärder som ger en ökad driftsäkerhet och tillgänglighet. Du har även fått en djupare insikt i olika metoder och verktyg som du aktivt kan tillämpa i det förebyggande underhållet.

Block 4 – Förbättringsarbete i underhållet
Efter kursen har du fått en helhetssyn på förbättringsprocessen som ger dig grunden till att hålla förbättringsarbetet levande och undvika typiska fallgropar. Du har även fått en djupare insikt i metoder och verktyg som du kan aktivt tillämpa i förbättringsarbetet. Du har dessutom fått en förståelse för vikten av sambanden mellan en väl genomförd upphandlingsprocess och hög driftsäkerhet.

Mål

Målet med detta kursupplägg är att deltagarna ska lära sig metod och angreppssätt för att kunna utveckla driftsäkerhets- och underhållsverksamheten på det egna företaget.

Genomförande

Modernt underhåll för Ledare är ett kurspaket fördelat på fyra block. Vi träffas 4 gånger à 2 dagar, till varje träff hör ett antal webbkurser som genomförs i vår portal TU-Academy. Vid Livesänd utbildning genomförs blocken under 3 dagar, 08:00-13:00.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
modernt underhåll

57 000 :-

Välj kurstillfälle

Antal platser:
Boka företagsförlagd kurs

Relaterade kurser