Line

Modernt Underhåll® för Tekniker

Vårt kurspaket riktar sig till dig som arbetar som underhållstekniker inom industri och energi och vill få spetskunskaper inom området. Utbildningen ökar dina chanser att klara tentamen inom EFNMS

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar operativt och taktiskt med underhåll och driftsäkerhet, exempelvis underhållstekniker, underhållsingenjör.

Förkunskaper

Minst 2 års erfarenhet av underhållsarbete rekommenderas samt grundläggande matematikkunskaper.

Utbildningen består av 22 webkurser uppdelade i fyra block där du läser 1 till 2 kurser per vecka med en tillhörande livesänd kurs i ca 2 timmar.
Under kurserna varvas teori med praktiska moment och eget arbete.

Fördelarna med en EFNMS-certifiering är många. På det personliga planet får du bevis på att du har den kunskap som ställs enligt den europeisk standarden. Företaget vinner på att ha certifierade underhållstekniker, det ger personal som förstår underhållsarbete och driftsäkerhet.

Teknikutbildarna ger även den här kursen som en Livesänd kurs där deltagaren kan medverka från det egna hemmet eller kontoret. Läs mer om våra Livesända kurser här.

Utbildning i fyra block

Utbildningen är uppdelad i fyra block om två dagar där vi går igenom driftsäkerhetsteknik, beredning och schemaläggning, underhåll av tekniska system samt förbättringsmetoder och verktyg.

Nya metoder och verktyg för underhållsarbetet hjälper dig att se samband, skapa bra rutiner och dessutom se till att hitta och presentera relevant information. Du ska veta hur du ska agera vid varje givet tillfälle. Det handlar om standarder, åtgärder, metoder och verktyg.

Läs vidare:

Komplettera Modernt Underhåll® för Tekniker med vår preparandkurs som innehåller en validering av underhållskompetens. Tentamen sker hos riksorganisationen Svenskt Underhåll.

Läs mer om vårt kursutbud inom underhåll. Genom att göra en kompetenskartläggning av ert utbildningsbehov genom en validering av er underhållspersonal kan vi skapa skräddarsydda utbildningar för att täppa till kunskapsluckorna.

Kurstyp

Öppna utbildningar

Kurslängd

19x2 timmar

Kursmoment

Block 1 – Driftsäkerhetsteknik
Vad underhåll är och hur driftsäkerheten kan påverka verksamhetens lönsamhet samt vilken betydelse underhållet har.
Block 2 – Beredning och schemaläggning
Hur en effektiv underhållsplan tas fram utifrån beredning och schemaläggning av rätt underhållsåtgärder
Block 3 – Underhåll av tekniska system
Tillämpning av olika underhållsåtgärder för att skapa ett effektivt underhåll och öka driftsäkerheten till optimal kostnad.
Block 4 – Förbättringsmetoder och verktyg
En helhetssyn på förbättringsarbetet i underhållet för att hålla det levande och undvika typiska fallgropar.

Mål

Målet med detta kursupplägg är att deltagarna ska lära sig metod och angreppssätt för att kunna utveckla driftsäkerhets- och underhållsverksamheten på det egna företaget.

Genomförande

Modernt underhåll för tekniker är ett kurspaket fördelat på fyra block. Vi träffas via videomöte en gång i veckan, till varje träff hör 1 till 2 webbkurser som genomförs i vår portal TU-Academy.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Certifierad Underhållstekniker

Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser