Modernt Underhåll® för Tekniker

Under vintern 2017 lanserar vi vår utbildning Modernt Underhåll® för Tekniker.
Det är ett kurspaket som riktar sig till dig som arbetar med underhåll inom industri och energi och vill få spetskunskaper inom området.

Underhåll Lager

Utbildningen ger goda förutsättningar att klara tentamen inom EFNMS

Fördelarna med en EFNMS-certifiering är många. På det personliga planet får du bevis på att du har den kunskap som ställs enligt den europeisk standarden. Företaget vinner på att ha certifierade underhållstekniker. De garanteras personal som förstår underhållsarbete och driftsäkerhet.

Vi ger underhållsteknikerna goda chanser att genomföra EFNMS-tentamen.

Är du intresserad av utbildningen? Använd formuläret längre ned på sidan så hör vi av oss.

underhåll bryggeri

Utbildning i fyra block

Utbildningen är uppdelad i fyra block om två dagar där vi går igenom driftsäkerhetsteknik, beredning och schemaläggning, underhåll av tekniska system samt förbättringsarbete i underhållet.

Nya metoder och verktyg för underhållsarbetet hjälper dig att se samband, skapa bra rutiner och dessutom se till att hitta och presentera relevant information. Du ska veta hur du ska agera vid varje givet tillfälle. Det handlar om standarder, åtgärder, metoder och verktyg.

Utbildningen innehåller:

 • Driftsäkerhetsteknik – Vad underhåll är och hur driftsäkerheten kan påverka
  verksamhetens lönsamhet samt vilken betydelse underhållet har.
 • Beredning och schemaläggning – Hur en effektiv underhållsplan
  tas fram utifrån beredning och schemaläggning av rätt underhållsåtgärder.
 • Underhåll av tekniska system – Tillämpning av olika underhållsåtgärder för
  att skapa ett effektivt underhåll och öka driftsäkerheten till optimal kostnad.
 • Förbättringsmetoder och verktyg – En helhetssyn på förbättringsarbetet i
  underhållet för att hålla det levande och undvika typiska fallgropar.

Kursstart:December 2017
Ort:Solna

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.