Line

Hydraulik – Introduktion, webb

Vad är ett hydraulsystem, hur är det sammansatt och hur fungerar det? Är det viktigt med rätt skötsel? Hur kan föroreningar detekteras och avlägsnas? I den här webbkursen får du svaren!

Målgrupp

Alla som arbetar med utrustning som innehåller hydraulik.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Webbkursen Hydraulik – Introduktion är en grundkurs som ger dig en snabb inblick inom området hydraulik. I kursen fokuserar vi på hur ett hydraulsystem fungerar, skötsel av hydraulikanläggningar, vanliga typer av hydraulvätskor, hur olika föroreningar kan störa funktionen och hur du kan skapa förutsättningar att skapa rena hydraulsystem genom effektiv rening.

Varför läsa webbkurs hos Teknikutbildarna?

När du läser en webbkurs hos oss har du möjlighet att pausa – och återuppta din utbildning när du vill. Kurserna går att läsa på olika enheter så att du kan läsa var du vill, helt på dina villkor.

Våra kurser avslutas med ett slutprov så att både personal och arbetsgivare får kvittens på anskaffad kunskap.

Kurstyp

Webbkurser

Kurslängd

4 timmar

Kursmoment

  • Introduktion till hydraulik
  • Hydraulsystem
  • Hydrauloljor
  • Föroreningar
  • Rening

Mål

Efter genomförd kurs har du fått ökad kunskap om funktionen hos hydraulsystem samt vad föroreningar kan medföra för problem i hydraulsystem och grunderna för att undvika dem.

Genomförande

Du läser kursen självständigt på distans via Internet. Efter genomförd kurs med ett godkänt slutresultat kan du själv skriva ut ett kursintyg.

Kontakt
Hans Sjölinder
010-122 18 31
hans.sjolinder@teknikutbildarna.se

Katarina Jonsson Ögren
010-122 18 22
katarina@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.

3 400 :-

Antal platser:
Kategori:
Du läser denna kurs digitalt på din dator eller mobila enhet.

Relaterade kurser