Line

Hydraulik – Grund

Hydraulik - Grund är grundläggande kurs där du får kunskaper om uppbyggnad och funktion hos hydraulsystem och dess komponenter. Du får även en god färdighet att utföra vanligt förekommande underhållsåtgärder, igångkörning och felsökning.

Målgrupp

Kursen vänder sig till underhållspersonal som arbetar med förebyggande/avhjälpande underhåll på hydraulsystem samt arbetsledare, säljare och andra som har behov av kunskaper inom hydraulik.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Under kursen får du en ökad medvetenhet om vilka risker som finns vid arbete med hydrauliska maskiner och hur riskerna för tillbud kan minskas eller undvikas.

Vidare får du grundläggande kunskaper kring hydraulvätskors miljöpåverkan och hantering av utsläpp. Du får även en ökad förståelse för vilka driftbetingelser som krävs för ett hydraulsystem med hög driftsäkerhet.

Kurslängd

4 dagar

Kursmoment

 • Hydrauliska grundbegrepp och säkerhet.
 • Reglering av tryck, kraft, flöde och hastighet.
 • Hydrauliska komponenter, pumpar, motorer, ventiler, cylindrar,  tankar etc.
 • Schemaläsning; schemasymboler och systemuppbyggnad.
 • Hydraulvätskor och dess egenskaper.
 • Föroreningar, renlighetsnivåer och filtrering.
 • Kopplingar, tätningselement och ledningselement.
 • Kontroll och justering av maxtryck med säkerhetsventil.
 • Begränsning av flöde och hastighet samt tryck och kraft.
 • Lasthållning med hydrauliskt lås respektive overcenterventil.
 • Montering av slangkoppling och rörkoppling.
 • Kontroll förladdningstryck i ackumulator.
 • Praktisk konstruktionsuppgift.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser