Line

Förbättringsmetoder och verktyg

Det bästa sättet att skapa ett modernt underhåll är att ständigt utveckla och förbättra underhållsverksamheten. Det sker genom att arbeta med en strukturerad och medveten förbättringsprocess, att arbeta långsiktigt och uthålligt med förbättringsarbetet. Den som stannar upp blir snart omkörd

Den här utbildningen är en del av av Modernt Underhåll® för Tekniker

Hur kan vi anpassa underhållets organisation utifrån kraven på ständiga förbättringar? Hur kan du hjälpa och handleda dina kollegor och medarbetare för att ta tillvara de idéer och förbättringar som dyker upp i er organisation? Hur kan vi hjälpa varandra att uppnå en hög och jämn kvalitet på det vi levererar? Det är några av de frågor som du får svar på under de här två dagarna.

Block i Modernt underhåll® för Tekniker:

Block 1Driftsäkerhetsteknik
Block 2Beredning och schemaläggning
Block 3Underhåll av tekniska system

Kurstyp

Lärarledda utbildningar

Kursmoment

 • Varför vi måste arbeta med ständiga förbättringar
 • Framgångsfaktorer för att skapa ett levande, kontinuerligt och långsiktigt förbättringsarbete
 • Fallgropar som måste undvikas för att hålla förbättringsarbetet vid liv
 • Genomgång av strategiska metoder och verktyg för ständiga förbättringar, till exempel Kaizen, 5S, Sex sigma, SMED, PDCA och förbättringsgrupper
 • Hur dimensionering av resurser inom organisationen bör ske
 • Personalledning
 • Grundkunskap om inlärningsprocessen
 • Utbildningsstrategier och -hjälpmedel
 • Kvalitetssäkring och kvalitetssystemets delar

Tillhörande webbkurser:

 • Förbättringsprocessen – Introduktion till ständiga förbättringar, vad det innebär och hur förbättringsarbetet hålls levande
 • Förbättringsmetoder och verktyg – Genomgång av de metoder och verktyg som används för förbättringsarbetet
 • Underhållets organisation – Hur man bygger en väl fungerande verksamhet utifrån ställda krav
 • Handledning och Coaching – Den här kursen vänder sig till dig som ska handleda arbetskamrater inom en organisation
 • Effektiv kvalitetsledning – Kursen riktar sig till alla som arbetar i en kundorienterad verksamhet

Mål

Efter de här dagarna har du fått en helhetssyn på förbättringsprocessen som ger dig en bättre grund att hålla förbättringsarbetet levande och undvika typiska fallgropar. Du har även fått en djupare insikt i metoder och verktyg som du kan aktivt tillämpa i förbättringsarbetet. Hur du handleder och förmedlar dina kunskaper till andra är också något som du får en inblick i.

Genomförande

Den här utbildningen är ett av fyra block i Modernt Underhåll för Tekniker. Den genomförs i våra lokaler eller på plats hos kunden.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.

Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser