Förbättringsarbete i underhållet

Det bästa sättet att skapa ett effektivare underhåll och öka driftsäkerheten är att ständigt utveckla och förbättra underhållsverksamheten genom ständiga förbättringar. Detta sker genom att arbeta med en strukturerad och medveten förbättringsprocess.

Det gäller att arbeta långsiktigt och uthålligt med ständiga förbättringar, den som stannar upp blir snart omkörd. Underhållet driver eller deltar ofta i projekt, vilket innebär att kunskapen om hur dessa bör genomföras måste vara god.

Mål och syfte

Efter kursen har du fått en helhetssyn på förbättringsprocessen som ger dig en bättre grund att hålla arbetet med ständiga förbättringar levande och undvika typiska fallgropar.

Du har även fått en djupare insikt i metoder och verktyg som du kan aktivt tillämpa i förbättringsarbetet. Du har dessutom fått en god förståelse för vikten av sambanden mellan effektiva projekt, en väl genomförd upphandlingsprocess och hög driftsäkerhet.

Kursens innehåll

Dag 1:

Förbättringsprocessen
 • Varför vi måste arbeta med ständiga förbättringar och vad det ger för effekter på företagets lönsamhet.
 • Se verksamheten som ett antal processer och skapa en processyn.
 • Framgångsfaktorer för att skapa ett levande, kontinuerligt och långsiktigt förbättringsarbete.
Metoder och verktyg för ständiga förbättringar
 • Genomgång av strategiska metoder och verktyg för ständiga förbättringar, t.ex.:
  • Kaizen
  • 5S
  • Sex sigma
  • SMED
  • PDCA
  • Förbättringsgrupper.
 • Förbättrande underhåll är ett kraftfullt verktyg för att öka driftsäkerheten.

Dag 2:

Total Productive Maintenance (TPM)
 • Genomgång av den strategiska metoden TPM och hur den kan tillämpas för att öka driftsäkerheten.
 • Vikten av allas medverkan i införandet av TPM.
Upphandling
 • Varför upphandling är en av de viktigaste underhållsinsatserna. När, hur och i vilken omfattning ska underhållet delta i inköpsprocessen?
 • Hur man köper ny utrustning underhållsmedvetet och genomför livscykelanalyser (LCC/LCP) för att välja den mest kostnadseffektiva lösningen.
 • Köpta tjänster och funktionsavtal samt regelverk och villkor vid upphandling.
Effektiva projekt
 • Hur man arbetar effektivt med förbättringsprojekt.
 • Framgångsfaktorer och fallgropar.

Webbkurser som ingår:

 • Förbättringsprocessen
  Introduktion till ständiga förbättringar, vad det innebär och hur förbättringsarbetet hålls levande.
 • Förbättringsmetoder och verktyg
  Genomgång av de metoder och verktyg som används för förbättringsarbetet.
 • Total Productive Maintenance (TPM)
  Hur den strategiska metoden TPM ökar driftsäkerheten.
 • Upphandling & LCC
  En av de viktigaste underhållsåtgärderna. Köp underhållsmedvetet och undvik fel i ett tidigt skede.
 • Effektiva projekt
  En grundkurs i att arbeta med projekt i allmänhet och förbättringsprojekt i synnerhet.

Andra närliggande kurser:

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.