Line

Förbättringsarbete i underhållet

Det bästa sättet att skapa ett effektivare underhåll och öka driftsäkerheten är att ständigt utveckla och förbättra underhållsverksamheten genom ständiga förbättringar. Det sker genom att arbeta med en strukturerad och medveten förbättringsprocess.

Målgrupp

Alla som arbetar med företagets förbättringsarbete och speciellt de personer som ska leda och utveckla förbättringsarbetet genom att införa nya processer, arbetssätt, metoder och verktyg.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs

Ingår i utbildningspaketet Modernt Underhåll® för Ledare

Det gäller att arbeta långsiktigt och uthålligt med ständiga förbättringar, den som stannar upp blir snart omkörd. Underhållet driver eller deltar ofta i projekt, vilket innebär att kunskapen om hur det bör genomföras måste vara god.

Block i Modernt Underhåll® för Ledare

Kurstyp

Öppna utbildningar

Kurslängd

2 dagar

Kursmoment

 • Varför vi måste arbeta med ständiga förbättringar och vilka effekter det ger på företagets lönsamhet
 • Se verksamheten som ett antal processer och skapa en processyn
 • Framgångsfaktorer för att skapa ett levande, kontinuerligt och långsiktigt förbättringsarbete
 • Fallgropar som måste undvikas för att hålla förbättringsarbetet vid liv
 • Genomgång av strategiska metoder och verktyg för ständiga förbättringar, till exempel; Kaizen, 5S, ,Sex sigma, SMED, PDCA, Förbättringsgrupper
 • Förbättrande underhåll är ett kraftfullt verktyg för att öka driftsäkerheten. Hur du använder operatörerna mer effektivt i det löpande underhållsarbetet
 • TPM och vikten av allas medverkan i införandet av det
 • Hur ni arbetar effektivt med förbättringsprojekt

Webbkurser som ingår:

 • Förbättringsprocessen – Introduktion till ständiga förbättringar, vad det innebär och hur förbättringsarbetet hålls levande
 • Förbättringsmetoder och verktyg – Genomgång av de metoder och verktyg som används för förbättringsarbetet
 • Total Productive Maintenance (TPM) – Hur den strategiska metoden TPM ökar driftsäkerheten
 • Effektiva projekt – En grundkurs i att arbeta med projekt i allmänhet och förbättringsprojekt i synnerhet

Mål

Efter utbildningen har du fått en helhetssyn på förbättringsprocessen som ger dig en bättre grund att hålla arbetet med ständiga förbättringar levande och undvika typiska fallgropar. Du har även fått en djupare insikt i metoder och verktyg som du aktivt kan tillämpa i förbättringsarbetet. Dessutom har du fått en god förståelse för vikten av sambanden mellan effektiva projekt, en väl genomförd upphandlingsprocess och hög driftsäkerhet.

Genomförande

Den här utbildningen är ett av fyra block i Modernt Underhåll för Ledare. Den genomförs i våra lokaler eller på plats hos kunden.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.

Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser