Line

Effektivt förebyggande underhåll

Det bästa sättet att undvika fel är att förebygga eller eliminera dem genom en systematisk felsökning och ett effektivt förebyggande underhåll. Skador på person eller egendom måste undvikas och riskanalysen ger svar på var de största riskerna finns. Genom att genomföra rätt underhållsåtgärder på rätt utrustning och tillämpa ett tillståndsbaserat underhåll uppnås ett effektivt förebyggande underhåll.

Målgrupp

Alla som arbetar med drift eller underhåll i industriella företag där det krävs en långsiktig förbättring av driftsäkerheten och tillgängligheten.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Ingår i utbildningspaketet Modernt Underhåll® för Ledare

Tillståndskontroll och övervakning är områden där modern teknik gör underhållet effektivare. För att uppnå världsklass måste tekniken användas på rätt sätt och vid rätt tillfälle. Att skapa rena system utan föroreningar, snabbt hitta och åtgärda begynnande fel och utföra tester inför driftsättning är olika exempel på hur tillståndskontroll kan användas i praktiken.

Grunden för förbättrande och förebyggande underhåll är att hitta nya tekniska lösningar, använda nya innovativa material eller olika materialkombinationer. Det här kan vara nyckeln till lång livslängd och störningsfri drift. En hög tillgänglighet förutsätter att reservdelar finns tillgängliga eller att leveranstiden är kort. I de fall fel ändå uppstår gäller det att hitta och avhjälpa dem så fort som möjligt.

Block i Modernt Underhåll® för Ledare

Kurstyp

Öppna utbildningar

Kurslängd

2 dagar

Kursmoment

 • Ett effektivt underhåll kräver en mycket god beredning och schemaläggning av åtgärder och resurser för att uppnå och bibehålla en hög driftsäkerhet
 • Arbetsordern medför att förebyggande och avhjälpande underhållsåtgärder kan hanteras och återrapporteras på ett effektivt sätt
 • Grunden för förebyggande underhåll är att ha god kunskap om felteori
 • Hur man arbetar effektivt då fel uppstår – Att systematisk felsökning minskar tiden vid driftstopp
 • Metoder och verktyg för felsökningsmetodik och problemlösning
 • Genomgång av begreppet risk och olika risker som kan uppstå i verksamheten
 • Hur man planerar, effektiviserar och optimerar det förebyggande underhållet
 • Metoder och verktyg för riskanalyser, exempelvis FMEA, MTO och RCM
 • Reservdelshanteringen – Nyckeln för att uppnå en hög driftsäkerhet
 • Strategier kring reservdelar, kritiska reservdelar och alternativ till förråd
 • Kostnader och bristkostnader för reservdelar samt effektivisering av reservdelshanteringen
 • Läran om friktion, nötning och smörjmedel i samverkan

Webbkurser som ingår:

 • Beredning och schemaläggning – En effektiv beredning och schemaläggning av underhållsåtgärderna ger bättre resultat och ökar driftsäkerheten
 • Grundorsaksanalys (RCA) – Arbeta systematiskt för att snabbt hitta, förebygga och eliminera fel
 • Riskanalys i underhållet – Metoder för att förutse och undvika eller eliminera risker, både personella och materiella
 • Reservdelsstrategi – God tillgång till kritiska reservdelar är A och O för att minska tiden vid driftstopp
 • Tribologi – Läran om friktion, nötning och smörjning i samverkan

Mål

Efter de här dagarna har du fått en helhetssyn på effektiva åtgärder inom förebyggande underhåll som ger en ökad driftsäkerhet och tillgänglighet. Du har även fått en djupare insikt i olika metoder och verktyg som du aktivt kan tillämpa i förebyggande underhåll.

Genomförande

Den här utbildningen är ett av fyra block i Modernt Underhåll för Ledare. Den genomförs i våra lokaler eller på plats hos kunden.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Effektivt förebyggande underhåll

Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser