Driftsäkerhetsteknik

Den här utbildningen är en del av av Modernt Underhåll® för Tekniker

Under två kursdagar lär du dig om driftsäkerhetsteknik och hur företagets lönsamhet kan förbättras genom ökad driftsäkerhet och god kontroll av viktiga nyckeltal. Ett effektivt underhåll leder till ökad driftsäkerhet och bättre anläggningseffektivitet

Det vi vill uppnå med ett effektivt underhåll är en samverkan mellan drift och underhåll. Det gör vi för att uppnå optimal prestanda till lägsta möjliga totalkostnad – för både drift och underhåll. Det gamla synsättet med underhåll som leverantör och driften som kund ersätts med ett partnerskap som förutsätter ett samspel och nära samarbete.

Underhållet är en viktig faktor eftersom det både direkt och indirekt påverkar företagets kostnader och intäkter, det ska fokusera på kundnyttan, det vill säga ge en hög driftsäkerhet till en låg totalkostnad. Med andra ord ett värdeskapande underhåll. Avgörande är att uppsatta mål följs upp och uppfylls.

Innehåll – Driftsäkerhetsteknik

Under utbildningen går vi igenom följande moment:

 • Vad underhåll är, varför det behövs och hur det påverkar företaget
 • Grundläggande begrepp som används inom underhållet enligt standarden SS-EN ISO 13306: Underhåll – Terminologi
 • Olika underhållskoncept och samverkan mellan drift och underhåll
 • Genomgång av anläggningseffektiviteten TAK/OEE
 • Genomgång av begreppet risk och olika risker som kan uppstå i verksamheten
 • Planera, effektivisera och optimera det förebyggande underhållet för att undvika eller minska konsekvenser av risker
 • Hur underhållet kan skapa värde för företaget genom fokus på balansen mellan underhållskostnader och underhållsbristkostnader
 • Mätning och uppföljning av underhållet med hjälp av nyckeltal
 • Underhållets vision, strategier och mål för ökad driftsäkerhet
 • Genomgång av varför en policy behövs och hur den kan formuleras
 • Upphandling är den viktigaste underhållsinsatsen och en livscykelkostnadsanalys (LCC) gör att rätt utrustning upphandlas
 • Köpta tjänster och funktionsavtal samt regelverk och villkor vid upphandling
 • Hur man arbetar effektivt med upphandling och investeringsprojekt

Tillhörande webbkurser

 • Introduktion till underhåll och driftsäkerhet – De grundläggande förutsättningarna för ett effektivt och lönsamt underhåll
 • Anläggningseffektivitet – Driftsäkerhet och anläggningseffektivitet med nyckeltalet TAK/OEE; tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitetsutbyte
 • Riskanalys i underhållet – Metoder för att förutse och undvika eller eliminera risker, både personella och materiella
 • Ledningssystem och ekonomi – Grunderna för att förstå hur företagets ledningssystem påverkar underhållet och det ekonomiska samspelet
 • Upphandling och LCC – Den viktigaste underhållsinsatsen, köp medvetet genom att se hela livscykeln, från projektering till skrotning

Mål och syfte

Den här utbildningen ger kunskaper om grundläggande driftsäkerhetsteknik och hur underhållet påverkar företagets lönsamhet genom ökad driftsäkerhet och en god kontroll av viktiga nyckeltal.

Block i Modernt Underhåll® för Tekniker

Block 2 Beredning och Schemaläggning
Block 3 Underhåll av tekniska system
Block 4 Förbättringsmetoder och verktyg

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.