Driftsäkerhet och Värdeskapande underhåll

Ingår i utbildningen Modernt Underhåll®. Kursen Driftsäkerhet och Värdeskapande Underhåll inleds med de grundläggande metoder och verktyg som vi kan använda för att bygga en effektiv underhållsorganisation. Vi går vidare med hur driftsäkerhet påverkar verksamhetens lönsamhet och vilken betydelse underhållet har.

Underhållsekonomin är en viktig faktor eftersom underhållet påverkar företagets kostnader och intäkter. Ett kostnadseffektivt underhåll ska vara resultatstyrt, inte kostnadsstyrt. Det ska även fokusera på kundnyttan, d.v.s. hög driftsäkerhet till en låg totalkostnad.

Avgörande för att skapa ett modernt och effektivt underhåll är att uppsatta mål följs upp och uppfylls. Ett vanligt sätt är att mäta tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitet (TAK/OEE). Upphandling är den viktigaste underhållsuppgiften eftersom fel kan förebyggas i ett mycket tidigt skede.

Mål och syfte – Driftsäkerhet och värdeskapande underhåll

Efter dessa dagar har kursdeltagaren fått en djup insikt i driftsäkerhet och värdeskapande underhåll, d.v.s. hur underhållet påverkar företagets lönsamhet genom en god kontroll på anläggningseffektivitet, företagets totalekonomi och viktiga nyckeltal.

Kursens innehåll:

Dag 1:

Introduktion till underhåll och driftsäkerhet
 • En översiktlig genomgång av kursen Modernt Underhåll.
 • Vad underhåll är, varför det behövs och hur det påverkar oss.
 • Grundläggande begrepp som används inom underhållet.
Anläggningseffektivitet TAK/OEE
 • Hur effekten av ett väl fungerande underhåll mäts.
 • Genomgång av TAK/OEE och ingående faktorerna tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitet.
 • Effektiva metoder som kan användas för att öka tillgängligheten.

Dag 2:

Underhållets lönsamhet
 • Ett kostnadseffektivt underhåll arbetar för att skapa kundnytta med hög driftsäkerhet till en låg totalkostnad.
 • Skapa en helhetssyn med fokus på underhållsbristkostnader för en ökad lönsamhet i företaget.
Underhållsekonomi
 • Underhållets påverkan på lönsamheten.
 • Nyckeltal – Mätning och uppföljning av underhåll.

Webbkurser som ingår:

 • Introduktion till underhåll
  De grundläggande förutsättningarna för ett effektivt och lönsamt underhåll.
 • Anläggningseffektivitet (TAK/OEE)
  Driftsäkerhet och anläggningseffektivitet med nyckeltalet TAK; tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitetsutbyte.
 • Underhållsekonomi
  Grunderna för att förstå det ekonomiska samspelet i företaget.

Block i Modernt underhåll:

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.