Line

Driftsäkerhet och Värdeskapande underhåll

Driftsäkerhet och Värdeskapande Underhåll behandlar de grundläggande metoder och verktyg som vi kan använda för att bygga en effektiv underhållsorganisation.

Målgrupp

Alla med planerings- eller budgetansvar inom drift och underhåll. Detta kursblock lämpar sig väl för alla som behöver en förståelse för sambanden mellan en väl fungerande underhållsverksamhet och driftsäkerhet, hög produktivitet och ökad lönsamhet.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Den här utbildningen ingår i utbildningspaketet Modernt Underhåll® för Ledare

Det ställs allt högre krav på ett effektivare underhåll. Under den här utbildningen beskriver vi de faktorer som påverkar. Avgörande för ett effektivt underhåll är att uppsatta mål följs upp och uppfylls. Ett vanligt sätt är att mäta anläggningseffektiviteten OEE/TAK, där TAK står för tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitet. Hur underhållet och driftsäkerheten påverkar verksamhetens produktivitet och effektivitet.

Underhållsekonomin är viktig faktor eftersom underhållet påverkar företagets kostnader och intäkter. Ett kostnadseffektivt underhåll ska vara resultatstyrt, inte kostnadsstyrt. Det ska fokusera på kundnyttan, det vill säga hög driftsäkerhet till en låg totalkostnad.

Kurstyp

Öppna utbildningar

Kurslängd

2 dagar

Kursmoment

 • Översiktlig genomgång av kursen Modernt Underhåll
 • Vad underhåll är, varför det behövs och hur det påverkar oss
 • Grundläggande begrepp som används inom underhållet
 • Hur effekten av ett väl fungerande underhåll mäts
 • TAK/OEE och ingående faktorerna tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitet
 • Metoder som kan användas för att öka tillgängligheten
 • Ett kostnadseffektivt underhåll med avseende på hög driftsäkerhet till en låg totalkostnad
 • Skapa en helhetssyn med fokus på underhållsbrist-kostnader för en ökad lönsamhet i företaget
 • Underhållets påverkan på lönsamheten
 • Nyckeltal – Mätning och uppföljning av underhåll
 • Varför upphandling är en av de viktigaste underhållsinsatserna. När, hur och i vilken omfattning ska underhållet delta i inköpsprocessen?
 • Hur ni köper ny utrustning underhållsmedvetet och genomför livscykelanalyser (LCC/LCP) för att välja den mest kostnadseffektiva lösningen
 • Köpta tjänster och funktionsavtal. Regelverk och villkor vid upphandling
 • Tillståndsbaserat underhåll och tillståndskontroll

Webbkurser som ingår:

 • Introduktion till underhåll – De grundläggande förutsättningarna för ett effektivt och lönsamt underhåll
 • Anläggningseffektivitet (TAK/OEE) – Driftsäkerhet och anläggningseffektivitet med nyckeltalet TAK; tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitetsutbyte
 • Underhållsekonomi – Grunderna för att förstå det ekonomiska samspelet i företaget
 • Upphandling & LCC – En av de viktigaste underhållsåtgärderna. Köp underhållsmedvetet och undvik fel i ett tidigt skede

Block i Modernt underhåll® för Ledare:

Mål

Efter de här två dagarna har deltagaren fått en djup insikt i Driftsäkerhet och värdeskapande underhåll, det vill säga hur underhållet påverkar företagets lönsamhet genom en god kontroll på anläggningseffektivitet, företagets totalekonomi och viktiga nyckeltal. Deltagaren har fått lära sig att använda vedertagna begrepp inom underhållet.

Genomförande

Den här utbildningen är ett av fyra block i Modernt Underhåll för Ledare. Den genomförs i våra lokaler eller på plats hos kunden.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
driftsäkerhet

Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser