Beredning och Schemaläggning av underhåll

Den här utbildningen är en del av av Modernt Underhåll® för Tekniker

En modern och effektiv underhållsverksamhet är en förutsättning för en hög driftsäkerhet till en låg totalkostnad. Det gäller att ta fram underhållsplaner och komma förberedd till underhållsåtgärderna. En väl fungerande beredning och schemaläggning av underhållsåtgärder är en förutsättning för en effektiv underhållsverksamhet

Dimensionering av resurser och organisation i underhållet behövs för att underhållsverksamheten ska klarar av att uppnå uppsatta mål, det gäller att optimera sammansättningen av resurserna; personal, dokumentation, verktyg, reservdelar etc. Att få rätt information vid rätt tillfälle med minsta ansträngning blir allt viktigare.
Underhållsorganisationen måste ha effektiva och väl fungerande stödsystem för att kunna utföra ett kostnadseffektivt underhåll.

Innehåll – Beredning och Schemaläggning

 • Hur ett effektivt underhåll kräver en mycket god beredning och schemaläggning av åtgärder samt resurser för att uppnå och bibehålla en hög driftsäkerhet
 • Hur arbetsordern medför att förebyggande och avhjälpande underhållsåtgärder kan hanteras och återrapporteras på ett effektivt sätt. Att stödsystemen för underhållet ökar kontinuerligt och hur det gör arbetet effektivare
 • Varför en effektiv beredning av underhållsåtgärder, erfarenhetsåterföring och analyser av underhållet kräver ett underhållssystem
 • Att tillgängliga resurser bör hanteras på rätt sätt för att underhållsåtgärderna ska kunna ske på rätt utrustning, på rätt sätt och vid rätt tillfälle med rätt resultat
 • Att vi måste ta hänsyn till säkerhet, arbetsmiljö och yttre miljö i vårt underhållsarbete

Tillhörande webbkurser:

 • Beredning och schemaläggning – En effektiv beredning och schemaläggning av underhållsåtgärderna ger bättre resultat och ökar driftsäkerheten
 • Stödsystem för underhållet – Att använda datorer är en självklarhet idag, men hur kan datorstödet användas mer effektivt i underhållet?
 • Arbetsmiljö för medarbetare – Området arbetsmiljö kan upplevas krångligt och stort men är egentligen logiskt och enkelt. Vår kurs Introduktion till Arbetsmiljö vill välkomna dig in i området arbetsmiljö så att du kan finna logiken och enkelheten snabbt
 • Maskinsäkerhet – CE-märkning handlar om leverantörs- respektive kundansvaret för de produkter som kan påverka personsäkerheten
 • Miljö och kretslopp – Hur vi kan minimera vår påverkan på den inre och yttre miljö.

Mål och Syfte

Efter kursen har du fått en djup kunskap och förståelse för beredning och schemaläggning av underhåll, underhållsplaner och informationssystem samt hur de samverkar. Att vi behöver ta hänsyn till både arbetsmiljö, maskinsäkerhet och yttre miljö i planeringen.

Block i Modernt underhåll® för Tekniker:

Block 1Driftsäkerhetsteknik
Block 3Underhåll av tekniska system
Block 4Förbättringsmetoder och verktyg

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.