Line

ABC-Klassning

Genomför en riskanalys utifrån ett underhållsperspektiv och klassa utrustningen för att kunna prioritera dina underhållsåtgärder.

Målgrupp

Alla som arbetar med drift eller underhåll i industriella företag, energiföretag eller inom fastighetsbranschen.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs

Det finns många bra exempel på företag som har ökat sin lönsamhet genom att först kartlägga och analysera sin anläggning utifrån olika risknivåer och därefter styra sina underhållsåtgärder med avseende på hur kritiska de olika anläggningsdelarna är.

Utifrån beslutsunderlaget som skapas vid en riskanalys, populärt kallat ABC-klassning, går det att kraftsamla resurserna till de mest kritiska anläggningsdelarna och öka driftsäkerheten på dem. Resultatet blir färre stopp och störningar i driften, vilket ger en ökad driftsäkerhet, högre anläggningseffektivitet, förbättrad leveranssäkerhet, ökad kvalitet etc.

Kurstyp

Företagsförlagda utbildningar

Kursmoment

  • Grundutbildning i hur ett kostnadseffektivt och värdeskapande underhåll skapas.
  • Workshop om de framgångsfaktorer och förutsättningar som krävs för att bygga en plattform inför implementering av en ABC-klassning.
  • ABC-klassning – En riskanalys av verksamheten som ger en komplett bild av vilka åtgärder som bör ske för att kunna effektivisera underhållet.
  • Genomgång av underhållsverksamheten och analys av resultatet från ABC-klassning, vilket ger en tydlig åtgärdsplan.
  • Konsultstöd och coachning i samband med implementeringen av ABC-klassningen.

Mål

Den här workshopen ger ökade förutsättningar för att kunna skapa ett kostnadseffektivt och värdeskapande underhåll och och därigenom öka lönsamheten för företaget.

Genomförande

Det här är en workshop som med fördel genomförs på plats på företaget.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
ABC-Klassning

Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser