Underhåll

Teknikutbildarna har ett brett utbud av underhållskurser, från vårt flaggskepp Modernt Underhåll® som effektiviserar hela underhållsprocessen och belyser dess värde till kortare webbkurser i Tribologi och Hydraulik.

Modernt Underhåll är även del av processen i att bli certifierad underhållsspecialist enligt EFNMS(European Expert in Maintenance Management).

ABC-Klassning

Genomför en riskanalys utifrån ett underhållsperspektiv och klassa utrustningen för att kunna prioritera dina underhållsåtgärder.

Läs mer

Anläggningseffektivitet – TAK/OEE, webb

Anläggningseffektivitet handlar om hur du kan få ut mer produktion ur en anläggning. Det är tre förlustområden som behandlas, otillgänglighet, kassation och bristande förmåga att fullt utnyttja befintlig kapacitet.

3 400 :-

  Läs mer & boka

Beredning och Schemaläggning av underhåll

En modern och effektiv underhållsverksamhet är en förutsättning för en hög driftsäkerhet till en låg totalkostnad. Det gäller att skapa en vision, policy, strategier och mål samt ta fram underhållsplaner för att nå de uppsatta målen. En väl fungerande beredning och schemaläggning av underhållsåtgärder är en förutsättning för en effektiv…

Läs mer
Kurslängd: 2 dagar

Beredning och Schemaläggning, webb

En noggrann beredning och schemaläggning är en förutsättning för att uppnå en hög driftsäkerhet. Det gäller att skapa en effektiv underhållsplan så att rätt underhållsåtgärder sker på rätt utrustning vid rätt tillfälle med rätt resurser för att uppnå rätt resultat.

3 400 :-

  Läs mer & boka

Certifierad Underhållsledare

Denna utbildning lägger grunden för underhållsansvariga och chefer att bli certifierad underhållsexpert (European Expert in Maintenance Management) enligt EFNMS. Du läser först vår utbildning Modernt Underhåll och förbereds sedan inför den certifierande tentamen som anordnas av riksorganisationen Svenskt Underhåll och EFNMS.

Läs mer

Certifierad Underhållstekniker

Den här utbildningen lägger grunden för underhållstekniker att bli certifierad specialist som underhållstekniker (European Maintenance Technician Specialist) enligt EFNMS. Du läser först vår utbildning…

Läs mer
Kurslängd: 10 dagar

Driftsäkerhet och Värdeskapande underhåll

Ingår i utbildningen Modernt Underhåll®. Kursen Driftsäkerhet och Värdeskapande Underhåll inleds med de grundläggande metoder och verktyg som vi kan använda för att bygga en effektiv underhållsorganisation. Vi går vidare med hur driftsäkerhet påverkar verksamhetens lönsamhet och vilken betydelse underhållet har.

Läs mer
Kurslängd: 2 dagar

Driftsäkerhetsteknik

Under dessa två kursdagar lär du dig om driftsäkerhetsteknik och hur företagets lönsamhet kan förbättras genom ökad driftsäkerhet och god kontroll av viktiga nyckeltal. Ett effektivt underhåll leder till ökad driftsäkerhet och bättre anläggningseffektivitet.

Läs mer
Kurslängd: 2 dagar

Effektivt förebyggande underhåll

Ingår i utbildningen Modernt Underhåll®. Det bästa sättet att undvika fel är att förebygga eller eliminera dem genom en systematisk felsökning och ett effektivt förebyggande underhåll. Skador på person eller egendom måste undvikas, riskanalysen ger svar på var de största riskerna finns. Genom att genomföra rätt underhållsåtgärder på rätt utrustning…

Läs mer
Kurslängd: 2 dagar

Förbättringsarbete i underhållet

Det bästa sättet att skapa ett effektivare underhåll och öka driftsäkerheten är att ständigt utveckla och förbättra underhållsverksamheten genom ständiga förbättringar. Detta sker genom att arbeta med en strukturerad och medveten förbättringsprocess.

Läs mer
Kurslängd: 2 dagar

Grundläggande maskinkännedom, webb

Vår webbkurs i Grundläggande maskinkännedom riktar sig till dig som är ny inom underhåll och behöver grundläggande kunskaper i hur du sköter en maskin…

3 400 :-

  Läs mer
Kurslängd: 4-8 timmar

Hydraulik – Grund

Hydraulik – Grund är grundläggande kurs där du får kunskaper om uppbyggnad och funktion hos hydraulsystem och dess komponenter. Du får även en god färdighet att utföra vanligt förekommande underhållsåtgärder, igångkörning och felsökning.

15 700 :-

  Läs mer & boka
Kurslängd: 4 dagar

Hydraulik – Introduktion, webb

Vad är ett hydraulsystem, hur är det sammansatt och hur fungerar det? Är det viktigt med rätt skötsel? Hur kan föroreningar detekteras och avlägsnas? I den här webbkursen får du svaren!

3 400 :-

  Läs mer & boka

Introduktion till underhåll och driftsäkerhet, webb

Kursen Introduktion till Underhåll och driftsäkerhet ger dig en summarisk överblick av de områden som bildar grunden för en framgångsrik underhållsverksamhet. En kurs för dig som snabbt behöver sätta dig in i området underhåll och driftsäkerhet.

3 400 :-

  Läs mer & boka

Modernt Underhåll® för Ledare

Vår övergripande underhållsutbildning Modernt Underhåll® för Ledare lär dig om underhållets påverkan på företagets lönsamhet. En underhållsutbildning skärper din blick för vad som verkligen ger resultat.

54 000 :-

  Läs mer & boka

Kursdatum:
5–6 februari 2019, Solna 10–11 september 2019, Solna

Kurslängd: 8 dagar

Modernt Underhåll® för Tekniker

Vårt kurspaket som riktar sig till dig som arbetar som underhållstekniker inom industri och energi och vill få spetskunskaper inom området. Utbildningen ökar dina…

49 500 :-

  Läs mer & boka

Kursdatum:
29–30 januari 2019, Solna 3–4 september 2019, Solna

Kurslängd: 8 dagar

Operatörsunderhåll, en del av TPM

En av de centrala delarna i arbetet med att effektivisera verksamheten är att införa operatörsunderhåll. Då uppstår genast många frågor; vem som ansvarar för detta, vad som ska ingå och hur kunskap kan överföras från underhållet till driften.

Läs mer
Kurslängd: 2 dagar

Pneumatik – Grund

Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper om uppbyggnad och funktion hos industriella pneumatiksystem och dess komponenter. Du får dessutom en färdighet i att kunna utföra enklare felsökning och vanligt förekommande underhållsåtgärder.

Läs mer & boka
Kurslängd: 3 dagar

Reservdelsstrategi, webb

Modern reservdelsstrategi går ut på att ha så få reservdelar i förråd som möjligt, men ändå upprätthålla en hög driftsäkerhet. Vilka konsekvenser uppstår om…

3 400 :-

  Läs mer & boka
Kurslängd: 4-8 timmar

Riskanalys i underhållet, webb

En riskanalys visar hur man undviker personella och materiella skador i en anläggning genom att ta reda på sambandet mellan sannolikhet och konsekvens. Genom…

3 400 :-

  Läs mer & boka
Kurslängd: 4-8 timmar

Samverkan för ökad driftsäkerhet

Samverkan för ökad driftsäkerhet fokuserar på vikten av att underhåll och drift samverkar i ett nära samarbete. Vi tittar på hur underhåll påverkar driftsäkerhet och i slutändan lönsamheten.

6 500 :-

  Läs mer
Kurslängd: 1 dag

Smörj- och Rullningslagerteknik

Denna kurs ger dig en grundläggande introduktion i ämnet smörj- och rullningslagerteknik. Rätt val av smörjmedel och korrekt hantering av rullningslager är en förutsättning för avbrottsfri produktion.

17 500 :-

  Läs mer
Kurslängd: 3 dagar

Tillståndsbaserat underhåll, webb

I ett effektivt förebyggande underhåll handlar det om att hitta felen innan de ger upphov till haveri. Detta underlättas genom tillståndsbaserat underhåll Grundläggande för…

3 400 :-

  Läs mer & boka
Kurslängd: 4-8 timmar

Total Productive Maintenance (TPM), webb

En av de centrala delarna i arbetet med att effektivisera verksamheten är att införa operatörstillsyn. Då uppstår genast många frågor; vem som ansvarar för detta, vad som ska ingå och hur kunskap kan överföras från underhållet till driften.

3 400 :-

  Läs mer & boka
Kurslängd: 8 timmar

Tribologi, webb

Tribologi är läran om friktion, nötning och smörjning i samverkan. Genom en ökad förståelse kan förluster som uppstår p.g.a. friktion och nötning minimeras. Lär dig grunderna om detta i vår webbkurs.

3 400 :-

  Läs mer & boka
Kurslängd: 8 timmar

Underhåll av tekniska system

Underhåll av tekniska system är det effektivaste sättet att undvika funktionsfel och att förebygga dem innan de uppstår. Detta kräver grundläggande maskinkännedom, god förståelse för felteori och mycket god kunskap om olika förebyggande underhållsåtgärder. Om detta handlar denna kurs på två kursdagar samt tillhörande webbkurs.

Läs mer
Kurslängd: 2 dagar

Underhållets ledning

Ingår som en del i Modernt Underhåll för Ledare. Ett effektivt underhållsledningssystem är en förutsättning för att uppnå hög driftsäkerhet. Det gäller att skapa…

Läs mer
Kurslängd: 2 dagar

Underhållets ledningssystem, webb

Kursen ger en god bild av underhållets komplexitet och lägger en bra grund till resonemangen kring hur man optimerar underhållet för bästa resultat. Underhållsplanen…

3 400 :-

  Läs mer & boka
Kurslängd: 4-6 timmar

Underhållets organisation, webb

Det är grundläggande att välja den organisation som ger flest fördelar för den verksamhet som du bedriver med avseende på bransch, företagsstorlek, geografisk omfattning…

3 400 :-

  Läs mer & boka
Kurslängd: 4-6 dagar

Underhållsekonomi, webb

Genom att ha goda kunskaper i underhållsekonomi kan du förstå på vilket sätt underhållet ökar företagets lönsamhet. Största effekten får du genom att analysera…

3 400 :-

  Läs mer
Kurslängd: 4-6 timmar

Validering av underhållskompetens

Genom att låta oss identifiera ert utbildningsbehov kan vi sedan utbilda er personal utifrån var kunskapsluckorna finns. Underhållskunskap på era villkor!

3 500 :-

  Läs mer & boka

Värdeskapande underhåll

Det finns många exempel på företag som har ökat sin lönsamhet genom att först analysera underhållet och därefter styra underhållsåtgärderna utifrån hur kritiska de olika anläggningsdelarna är.

Läs mer
Kurslängd: 1 dag