Line

Lean

En organisations framgång beror på dess förmåga att skapa värde för dem som den finns till för, d.v.s. kunderna. Lean handlar om att identifiera och eliminera faktorer i den värdeskapande processen som inte skapar värde för kunden. Det gäller således att finna och ta bort olika typer av slöseri. Enkelt uttryckt kan man säga att man skapar mer värde på ett effektivare sätt

Målgrupp

Du som arbetar i företag eller annan verksamhet där det krävs en långsiktig strävan att kunna minska eller eliminera slöserier.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

De flesta svenska företag agerar i dag på en ny och mer föränderlig marknad, vilket medför att det behövs en modern, mer konkurrenskraftig verksamhet som i större utsträckning fokuserar på en ökad lönsamhet. I framgångsrika företag handlar det allt mer om att uppnå en ökad produktivitet, integration, effektivitet, kvalitet och lönsamhet. En arbetsmetod som tar ett helhetsgrepp om dessa områden är Lean – Ett sätt att utnyttja befintliga resurserna mer effektivt.

Organisationens verksamhet måste kontinuerligt värderas över tiden med tanke på utveckling och konkurrenskraft. Huvudprincipen inom Lean är att identifiera och eliminera alla typer av slöseri. Här kan det handla om till exempel att minska ledtider eller ta bort mellanlager genom att systematiskt arbeta med ordning och reda. Att införa Lean handlar inte om att slimma organisationen genom att minska bemanningen utan fokuserar mer på en tillväxtoptimering, det vill säga att de frigjorda resurser, som ett effektivare arbetssätt medför, ska kunna användas för att ytterligare effektivisera och förbättra verksamheten.

Kurstyp

Öppna utbildningar

Kurslängd

1 dag

Kursmoment

  • Inledning och historien bakom Lean.
  • Leanverksamhet och organisation.
  • Kundbehovet i fokus.
  • Ständiga förbättringar.
  • Vad är värdeskapande.
  • Olika former av slöseri.

Mål

Efter genomförd kurs har du fått ökade kunskaper om Lean och goda råd både om hur man kommer i gång och vidareutvecklar arbetssättet.

Genomförande

Kursen genomförs med fördel på plats hos kund.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Lean

Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser