Teknik

Teknik är ett mycket brett område där vi har fokuserat på kurser i gränsytan mellan underhåll och produktion. Certifiering av underhållschefer och tekniker å ena sidan eller å andra sidan Operatörsunderhåll, Lean och 5S.