Teknik

smörjteknik
Teknikutbildarnas teknikkursers fokus ligger i att visa hur – och att – ett välskött underhåll ger en positiv inverkan på den totala vinsten. Våra omfattande spetsutbildningar Modernt Underhåll® för Ledare och Tekniker ger ett helhetsgrepp på hela underhållet och förbereder deltagarna inför EFNMS-certifieringen.

Pannoperatör certifieringVårt segment Energi och Fastighet siktar in sig på energieffektivisering och fastighetsunderhåll. Våra kurser för pannoperatörer ger förutsättningar för effektiv skötsel och förbereder deltagarna inför certifieringen enligt AFS 2017:3.

Bläddra igenom våra kategorier: Energi & Fastighet, Mätteknik, Produktion och Underhåll för att se om du hittar en utbildning som passar dig eller ditt företag.