Teknik

Teknikutbildningar

Teknik är ett mycket brett område där vi har fokuserat på kurser i gränsytan mellan underhåll och produktion. Från våra breda Modern Underhåll® för Ledare/Tekniker till Lean och 5S eller Certifierad Mätarmontör.

Bläddra igenom våra kategorier: Energi & Fastighet, Mätteknik, Produktion och Underhåll för att se om du hittar en utbildning som passar dig eller ditt företag.