Line

Underhållsekonomi, webbkurs

Genom att ha goda kunskaper i underhållsekonomi kan du förstå på vilket sätt underhållet ökar företagets lönsamhet. Största effekten får du genom att analysera vilka bristkostnader som finns och sedan arbeta bort dem.

Målgrupp

Alla som vill veta mer om hur nya åtgärder, investeringar eller andra typer av förändringar inom underhållet ska kunna motiveras.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Underhållet är en viktig faktor för företagets vinst. Det är därför nödvändigt att du som säljer/köper underhållstjänster, både internt och externt, förstår hur företagets vinst påverkas när det förebyggande underhållet sker på rätt sätt så att haveri kan undvikas. Inledningsvis beskriver kursen de vanligast förekommande ekonomiska modellerna på ett överskådligt sätt.

Vidare förklarar kursen olika ekonomiska termer och begrepp som vinster, resultat, lönsamhet, kostnader, intäkter, kalkyl etc. Kursen beskriver även hur man motiverar investeringar, kompetensutveckling, extra personal etc. så att även ekonomer kan se fördelarna och vinsterna. Slutligen förklaras varför det ofta kan vara mer lönsamt att införa underhållsåtgärder istället för att köpa ny och dyr utrustning.

Varför läsa webbkurs hos Teknikutbildarna?

När du läser en webbkurs hos oss har du möjlighet att pausa – och återuppta din utbildning när du vill. Kurserna går att läsa på olika enheter så att du kan läsa var du vill, helt på dina villkor.

Våra kurser avslutas med ett slutprov så att både personal och arbetsgivare får kvittens på anskaffad kunskap.

Kurstyp

Webbkurser

Kurslängd

3-5 timmar

Kursmoment

  • Ekonomiska modeller
  • Ekonomistyrning
  • Terminologi, där vi förklarar begrepp som kostnader/intäkter, resultat och olika kalkylmodeller
  • Motiveringsmetodik, där vi går igenom kalkylering vid investeringar
  • Underhållets påverkan på lönsamheten genom hög tillgänglighet etc

Mål

Efter genomförd kurs har du fått ökad kännedom om de olika samband som finns mellan de underhållsinsatser som genomförs och företagets lönsamhet. Du kan även upprätta underlag för olika ekonomiska beslut, t.ex. investeringar.

Genomförande

Du läser kursen självständigt på distans via Internet. Efter genomförd kurs med ett godkänt slutresultat skriver du själv ut ditt kursintyg.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Underhållsekonomi

3 400 :-

Antal platser:
Kategori:
Du läser denna kurs digitalt på din dator eller mobila enhet.

Relaterade kurser