Line

Underhållets organisation, webbkurs

Det är grundläggande att välja den organisation som ger flest fördelar för den verksamhet som du bedriver med avseende på bransch, företagsstorlek och geografisk omfattning. Den här utbildningen handlar om att välja den organisation som är mest lämplig för verksamheten.

Målgrupp

Alla som arbetar med underhåll och driftsäkerhet inom industriella företag eller annan verksamhet där det krävs en hög produktivitet och effektivitet samt långsiktig förbättring av både driftsäkerheten och tillgängligheten.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

I kursen behandlas de vanligaste organisationstyperna inom underhåll; centraliserad, decentraliserad och matris. Teorin bakom dessa förklaras och hur olika förbättringar av verksamheten kan ske för att uppnå ett optimalt resultat.

Vi beskriver vilka olika för- och nackdelar respektive organisationstyp har samt hur de påverkar personalen, effektiviteten etc. Vidare behandlas motivation och kompetenssäkring, varför de är viktiga samt hur de påverkas av olika faktorer.

Varför läsa webbkurs hos Teknikutbildarna?

När du läser en webbkurs hos oss har du möjlighet att pausa – och återuppta din utbildning när du vill. Kurserna går att läsa på olika enheter så att du kan läsa var du vill, helt på dina villkor.

Våra kurser avslutas med ett slutprov så att både personal och arbetsgivare får kvittens på anskaffad kunskap.

Kurstyp

Webbkurser

Kurslängd

3-5 timmar

Kursmoment

  • Organisationstyper
  • Centraliserad organisation
  • Decentraliserad organisation
  • Matrisorganisation
  • Motivation och engagemang
  • Kompetenssäkring

Mål

Efter genomförd kurs har du fått ökade kunskaper om olika organisationers uppbyggnad och hur de påverkar effektiviteten i verksamheten.

Genomförande

Du läser kursen självständigt på distans via Internet. Efter genomförd kurs med ett godkänt slutresultat skriver du själv ut ditt kursintyg.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
organisation underhåll

3 400 :-

Antal platser:
Kategori:
Du läser denna kurs digitalt på din dator eller mobila enhet.

Relaterade kurser