Line

Underhållets ledningssystem, webbkurs

Kursen ger en god bild av underhållets komplexitet och lägger en bra grund till resonemangen kring hur man optimerar underhållet för bästa resultat.

Målgrupp

Alla som arbetar med underhåll och driftsäkerhet inom industriella företag eller annan verksamhet där det krävs en hög produktivitet och effektivitet samt långsiktig förbättring av både driftsäkerheten och tillgängligheten.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Underhållsplanen beskriver hur du på ett effektivt sätt skapar underhållsverksamhet utifrån de förutsättningar som råder i anläggningen. Den kan sedan ändras i takt med att företagets visioner, strategier och mål förändras. Kursen ger en översiktlig bild av hur underhållsverksamheten kan optimeras utifrån givna förutsättningar.

Vidare förklaras hur man genom en mix av rätt resurser, en effektiv administration och valda underhållsåtgärder skapar en hög tillgänglighet och driftsäkerhet. Kursen beskriver även hur olika feltyper kräver olika typer av underhållsåtgärder. Vidare förklaras hur nya förutsättningar påverkar underhållsplanen. Slutligen beskrivs hur underhållsplanen bör utformas för att ge bästa möjliga struktur i underhållet.

Varför läsa webbkurs hos Teknikutbildarna?

När du läser en webbkurs hos oss har du möjlighet att pausa – och återuppta din utbildning när du vill. Kurserna går att läsa på olika enheter så att du kan läsa var du vill, helt på dina villkor.

Våra kurser avslutas med ett slutprov så att både personal och arbetsgivare får kvittens på anskaffad kunskap.

Kurstyp

Webbkurser

Kurslängd

3-5 timmar

Kursmoment

  • Syfte och beskrivning
  • Strategier, processer och principen
  • Delmoment, metoder och verktyg
  • Underhållsplaner

Mål

Efter genomförd kurs har du fått ökad kunskap om hur underhållets strategier, mål och åtgärder hör ihop och hur målen styr underhållsplanen. Du kan kombinera rätt resurser med rätt underhållsåtgärder genom en väl fungerande administration.

Genomförande

Du läser kursen självständigt på distans via vår kursportal TU-Academy. Efter genomförd kurs med ett godkänt slutresultat skriver du själv ut ditt kursintyg.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Underhållets ledningssystem

3 400 :-

Antal platser:
Kategori:
Du läser denna kurs digitalt på din dator eller mobila enhet.

Relaterade kurser