Line

Introduktion till underhåll och driftsäkerhet, webbkurs

Kursen Introduktion till Underhåll och driftsäkerhet ger dig en summarisk överblick av de områden som bildar grunden för en framgångsrik underhållsverksamhet. En kurs för dig som snabbt behöver sätta dig in i området underhåll och driftsäkerhet.

Målgrupp

Alla som arbetar med produktion eller underhåll i industriella företag, energiföretag, fastighetsbranschen eller annan verksamhet där det krävs en hög effektivitet och långsiktig förbättring av driftsäkerheten och tillgängligheten.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Kursen ger en summarisk överblick av de områden som bildar grunden för en framgångsrik underhållsverksamhet. En kurs för den som snabbt behöver sätta sig in i området underhåll och få en förstående för att det är mer än skiftnyckel och smörjkanna.

Varför läsa webbkurs hos Teknikutbildarna?

När du läser en webbkurs hos oss har du möjlighet att pausa – och återuppta din utbildning när du vill. Kurserna går att läsa på olika enheter så att du kan läsa var du vill, helt på dina villkor.

Våra kurser avslutas med ett slutprov så att både personal och arbetsgivare får kvittens på anskaffad kunskap.

Kurstyp

Webbkurser

Kurslängd

3-5 timmar

Kursmoment

Kursen ger en grund för fortsatta tankar om underhållets betydelse och hur du kan förbättra verksamheten. Underhåll ska vara en lönsam del av produktionsapparaten och inte en kostnad eller något nödvändigt ont.

Kursen ger en överblick av de områden som bildar grunden för en framgångsrik underhållsverksamhet.

  • Ändrade förutsättningar för underhåll
  • Metoder och hjälpmedel
  • Upphandling
  • Ekonomi
  • Anläggningseffektivitet

Mål

Efter genomgången kurs ska du kunna redogöra för de grundläggande sambanden och kunna deltaga i en diskussion runt underhåll.

Genomförande

Kursen genomförs online i vår kursportal TU-Academy.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
driftsäkerhet

3 400 :-

Antal platser:
Kategori:
Du läser denna kurs digitalt på din dator eller mobila enhet.

Relaterade kurser