Tribologi, webb

Tribologi är läran om friktion, nötning och smörjning i samverkan. Genom en ökad förståelse kan förluster som uppstår p.g.a. friktion och nötning minimeras. Lär dig grunderna om detta i vår webbkurs.

Kursens innehåll – Tribologi webb

Kursen, Tribologi webb, ger en översikt av ämnet nötning, friktion och smörjmedel, innefattande vad smörjmedel gör, hur de hanteras etc. Samt vad nötning är, hur man kan reducera nötning och friktion.

Kursen ger dig kunskap om hur dessa tre begrepp hänger samman och hur du kan reducera kostnader och risker genom en genomtänkt och konsekvent arbete med tribologiområdet

Kursens mål

Kursen ger dig en mycket god kännedom om hur de tre begreppen hänger samman och hur du kan reducera kostnaderna och riskerna genom att planera för och arbeta med tribologi.

Du lär dig dessutom hur olika smörjmedel är uppbyggda och hur de olika tillsatserna påverkar deras egenskaper. Genom denna förståelse underlättas valet av rätt typ av smörjmedel.

Varför läsa webbkurs hos Teknikutbildarna?

När du läser en webbkurs hos oss har du möjlighet att pausa – och återuppta din utbildning när du vill. Kurserna går att läsa på olika enheter så att du kan läsa var du vill, helt på dina villkor.

Våra kurser avslutas med ett slutprov så att både personal och arbetsgivare får kvittens på anskaffad kunskap.

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.