Line

Total Productive Maintenance (TPM), webbkurs

En av de centrala delarna i arbetet med att effektivisera verksamheten är att införa operatörstillsyn. Då uppstår genast många frågor; vem som ansvarar för detta, vad som ska ingå och hur kunskap kan överföras från underhållet till driften.

Målgrupp

De som arbetar med drift eller underhåll i industriföretag, energiföretag eller annan verksamhet där det krävs en långsiktig förbättring av både driftsäkerheten och tillgängligheten.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

I kursen diskuteras hur en effektiv operatörstillsyn ger ökad driftsäkerhet, vilket i sin tur leder till en ökad lönsamhet för företaget. På sikt minskar även de totala underhållskostnaderna. Färre driftstopp bidrar även till en positiv inverkan inom hela verksamheten. Produktiviteten ökar och behovet av mellanlager minskar. Dessutom ökar leveranssäkerheten, liksom effektiviteten. Det leder i sin tur till att kvaliteten på slutprodukterna i slutändan ökar. Kursen ger en helhetsbild av TPM och de ingående metoderna och verktygen för att uppnå detta.

Varför läsa webbkurs hos Teknikutbildarna?

När du läser en webbkurs hos oss har du möjlighet att pausa – och återuppta din utbildning när du vill. Kurserna går att läsa på olika enheter så att du kan läsa var du vill, helt på dina villkor.

Våra kurser avslutas med ett slutprov så att både personal och arbetsgivare får kvittens på anskaffad kunskap.

Kurstyp

Webbkurser

Kurslängd

3-5 timmar

Kursmoment

 • De viktigaste begreppen inom underhåll och driftsäkerhet.
 • Uppnå konkurrenskraft med ökad produktivitet genom ett optimalt utnyttjande av anläggningstillgångarna.
 • Total Quality Management (TQM) och processkapabilitet.
 • Ständiga förbättringar, verksamhetsutveckling och förbättringsarbete.
 • Konceptet Total Productive Maintenance (TPM) och processkapabilitet.
 • Anläggningseffektivitet och de sex stora förlusterna.
 • Skapa förändringsorganisation och förbättringsgrupper.
 • 5S – Systematisk ordning och reda.
 • Kompetenskartläggning med kompetensmatris.
 • Synsätt på service- och underhållsarbete.
 • Kostnadseffektivt underhåll av utrustning.
 • Införandet av operatörstillsyn och underhållsprevention.

Mål

Den här utbildningen ger kunskaper om metoder och verktyg inom TPM för att kunna bygga upp en effektiv organisation och införa arbetssättet i praktiken.

Genomförande

Total Productive Maintenance (TPM) är en webbkurs, den läses i vår portal TU-Academy. Använd kontaktformuläret om ni är intresserade av TPM som företagsförlagd kurs.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Total Productive Maintenance

3 400 :-

Antal platser:
Kategori:
Du läser denna kurs digitalt på din dator eller mobila enhet.

Relaterade kurser