Line

Tillståndsbaserat underhåll, webbkurs

I ett effektivt förebyggande underhåll handlar det om att hitta felen innan de ger upphov till haveri, det underlättas genom ett tillståndsbaserat underhåll

Målgrupp

Alla som arbetar med underhåll och driftsäkerhet inom industriella företag eller annan verksamhet där det krävs en hög produktivitet och effektivitet samt långsiktig förbättring av både driftsäkerheten och tillgängligheten.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Grundläggande för att skapa ett effektivt förebyggande underhåll är att undvika de fel som leder till driftstopp. Det innebär att man måste kunna hitta och förebygga dem i ett tidigt skede. Kursen går igenom de principerna för tillståndskontroller, d.v.s. när, var, hur och varför den sker och vad den leder till.

Vidare förklaras hur symptom av fel kan kopplas ihop med olika bakomliggande orsaker. I kursen ingår även en översikt av olika metoder och verktyg som används för tillståndskontroll samt ett avsnitt om olika reparationsmetoder för teknisk utrustning.

Varför läsa webbkurs hos Teknikutbildarna?

När du läser en webbkurs hos oss har du möjlighet att pausa – och återuppta din utbildning när du vill. Kurserna går att läsa på olika enheter så att du kan läsa var du vill, helt på dina villkor.

Våra kurser avslutas med ett slutprov så att både personal och arbetsgivare får kvittens på anskaffad kunskap.

Kurstyp

Webbkurser

Kurslängd

4-8 timmar

Kursmoment

  • Tillståndskontroll
  • Sambanden mellan symptom och orsak
  • Undersökningsmetoder
  • Val av metod
  • Tillståndskontroll på maskinkomponenter
  • Reparationstekniker

Mål

Efter genomförd kurs har du fått ökad kunskap om tillståndsbaserat underhåll; när, hur ofta, var, hur och varför tillståndskontroll tillämpas och vilken effekt den ger.

Genomförande

Du läser kursen självständigt på distans via Internet. Efter genomförd kurs med ett godkänt slutresultat skriver du själv ut ditt kursintyg.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Tillståndsbaserat underhåll

3 400 :-

Antal platser:
Kategori:
Du läser denna kurs digitalt på din dator eller mobila enhet.

Relaterade kurser