Line

Riskanalys i underhållet, webbkurs

En riskanalys visar hur man undviker personella och materiella skador i en anläggning genom att ta reda på sambandet mellan sannolikhet och konsekvens. Genom att studera redan kända risker och använda våra erfarenheter kan nya risker förutses.

Målgrupp

Alla som vill kunna förstå och analysera de olika risker som finns och föra resonemang runt de som kan kopplas till anläggningsutrustningen.Alla som vill kunna förstå och analysera de olika risker som finns och föra resonemang runt de som kan kopplas till anläggningsutrustningen.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Grundläggande vid riskanalysen är att veta hur stor sannolikheten är för att ett fel, en olycka etc. inträffar och vilka konsekvenser som kan uppstå enligt sambandet:
Risk = Sannolikhet x Konsekvens.

Kursen beskriver översiktligt hur vilka risker som kan uppträda, hur de kan förutses och därigenom förebyggas eller att minska konsekvenserna av dem. Vidare förklaras vilken riskanalysmetod som bör användas när och i vilket syfte den används, teorier kring olika riskanalyser och ger exempel på hur risker beräknas.

Varför läsa webbkurs hos Teknikutbildarna?

När du läser en webbkurs hos oss har du möjlighet att pausa – och återuppta din utbildning när du vill. Kurserna går att läsa på olika enheter så att du kan läsa var du vill, helt på dina villkor.

Våra kurser avslutas med ett slutprov så att både personal och arbetsgivare får kvittens på anskaffad kunskap.

Kurstyp

Webbkurser

Kurslängd

3-5 timmar

Kursmoment

  • Introduktion till riskanalysen
  • Riskhantering
  • Riskanalysmetoder
  • Risker i tekniska system
  • Förebyggande av risker
  • Riskanalys i praktik med exempel

Mål

Efter genomförd kurs har du fått ökad kunskap om hur riskanalyser kan användas för att undvika fel i utrustningen och minimera risken för personella och materiella skador.

Genomförande

Du läser kursen självständigt på distans via Internet. Efter genomförd kurs med ett godkänt slutresultat skriver du själv ut ditt kursintyg.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Riskanalys

3 400 :-

Antal platser:
Kategori:
Du läser denna kurs digitalt på din dator eller mobila enhet.

Relaterade kurser