Line

Reservdelsstrategi, webbkurs

Modern reservdelsstrategi går ut på att ha så få reservdelar i förråd som möjligt, men ändå upprätthålla en hög driftsäkerhet. Vilka konsekvenser uppstår om reservdelar saknas när de behövs? Reservdelsstrategin ger svar på hur förrådet kan minskas med bibehållen driftsäkerhet.

Målgrupp

Alla som arbetar med underhåll och driftsäkerhet inom industriella företag eller annan verksamhet där det krävs en hög produktivitet och effektivitet samt långsiktig förbättring av både driftsäkerheten och tillgängligheten.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Kursen diskuterar kring problematiken med reservdelar; hur vi gör med de olika behov som kan uppstå, vilka reservdelar som bör finnas respektive inte finnas i förråd samt hur vi handskas med dem i praktiken.

Kursen omfattar även en beskrivning av de parametrar som är av störst betydelse för beredning av hur reservdelar ska hanteras, i förråd eller beställning vid behov. Vidare beskriver kursen de kostnader som är förenade med reservdelshanteringen. Slutligen beskrivs olika alternativ till förråd som finns; ska alla reservdelar finnas i förrådet eller ska de köpas vid behov?

Varför läsa webbkurs hos Teknikutbildarna?

När du läser en webbkurs hos oss har du möjlighet att pausa – och återuppta din utbildning när du vill. Kurserna går att läsa på olika enheter så att du kan läsa var du vill, helt på dina villkor.

Våra kurser avslutas med ett slutprov så att både personal och arbetsgivare får kvittens på anskaffad kunskap.

Kurstyp

Webbkurser

Kurslängd

3-5 timmar

Kursmoment

  • Reservdelshantering
  • Reservdelsberedning
  • Reservdelsfakta
  • Kostnadsfördelning
  • Förrådsrutiner
  • Tillgänglighet
  • Det optimala alternativet
  • Slutsats och diskussion

Mål

Efter genomförd kurs har du fått ökad kunskap om de olika konsekvenser som kan undvikas genom en väl genomtänkt reservdelsstrategi samtidigt som antalet artiklar kan reduceras och kapitalbindningen minskar.

Genomförande

Du läser kursen självständigt på distans via internet. Efter genomförd kurs med ett godkänt slutresultat skriver du själv ut ditt kursintyg.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Reservdelsstrategi

3 400 :-

Antal platser:
Kategori:
Du läser denna kurs digitalt på din dator eller mobila enhet.

Relaterade kurser