Line

Beredning och Schemaläggning, webbkurs

En noggrann beredning och schemaläggning är en förutsättning för att uppnå en hög driftsäkerhet. Det gäller att skapa en effektiv underhållsplan så att rätt underhållsåtgärder sker på rätt utrustning vid rätt tillfälle med rätt resurser för att uppnå rätt resultat.

Målgrupp

Alla som arbetar med drift eller underhåll i industriella företag, energiföretag eller inom fastighetsbranschen.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Dimensionering av resurserna bör ske så att underhållsverksamhet klarar av att uppnå uppsatta mål, det vill säga att utföra kostnadseffektiva underhållsåtgärder. Det gäller att optimera sammansättningen av personal, dokumentation, verktyg, reservdelar etc. En hög tillgänglighet förutsätter att reservdelar finns tillgängliga eller att leveranstiden är kort.

Varför läsa webbkurs hos Teknikutbildarna?

När du läser en webbkurs hos oss har du möjlighet att pausa – och återuppta din utbildning när du vill. Kurserna går att läsa på olika enheter så att du kan läsa var du vill, helt på dina villkor.

Våra kurser avslutas med ett slutprov så att både personal och arbetsgivare får kvittens på anskaffad kunskap.

Kurstyp

Webbkurser

Kurslängd

3-5 timmar

Kursmoment

  • Underhållets vision, strategier, policy och mål för ökad driftsäkerhet.
  • Effektiv beredning och schemaläggning av åtgärder och resurser för att säkerställa en hög tillgänglighet.
  • Arbetsorderns roll för att effektivt hantera och återrapportera förebyggande och avhjälpande underhållsåtgärder.
  • Dokumentstruktur och databashantering för en god kontroll på resurser, anläggningsobjekt och planerade underhållsåtgärder.
  • Administrativa och tekniska stödsystem i underhållet för att effektivisera och underlätta arbetet.
  • Strategier för reservdelar, kritiska reservdelar och alternativ till förråd.

Mål

Den här kursen ger kunskaper om hur en effektiv underhållsplan skapas genom noggrann beredning och schemaläggning av underhållsåtgärder samt optimal användning av tillgängliga resurser.

Genomförande

Kursen genomförs online i vår utbildningsportal TU-Academy.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
schemaläggning

3 400 :-

Antal platser:
Kategori:
Du läser denna kurs digitalt på din dator eller mobila enhet.

Relaterade kurser