Anläggningseffektivitet – TAK/OEE, webb

Anläggningseffektivitet handlar om hur du kan få ut mer produktion ur en anläggning. Det är tre förlustområden som behandlas, otillgänglighet, kassation och bristande förmåga att fullt utnyttja befintlig kapacitet.

Anläggningseffektivitet, TAK (eller OEE), handlar om hur du kan få ut mer produktion ur en anläggning. Det är de tre större förlustområdena som behandlas, förluster med avseende på tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitet.

Kursens innehåll

Vi behandlar begreppen anläggningseffektivitet, TAK, eller Overall Equipment Effectiveness, OEE, som det heter på engelska.

Kursen behandlar de tre största förlustområdena:

  • Tillgänglighetsförluster p.g.a. stopp och störningar samt omställning.
  • Anläggningsutnyttjandeförluster p.g.a. bristande förmåga att fullt utnyttja befintlig kapacitet.
  • Kvalitetsförluster p.g.a. kassation och omarbete.

Kursen ger orientering om dessa förluster, hur du identifierar och behandlar dessa samt hur du kan arbeta för att reducera dem.

Kursen går igenom hur du kan räkna ut hur stor produktion som är möjlig, vilken reservpotential som finns och hur du kan komma åt den.

Teorin bakom tillgänglighetsberäkningar gås igenom och förändring/förbättring av tillgänglighet diskuteras.

Kursens mål – Anläggningseffektivitet, TAK/OEE

Ge en övergripande bild om hur anläggningseffektiviteten påverkar organisationens ekonomi. Du skall kunna räkna med de tre förlusterna och göra kalkyler på förändringars inverkan. Du ska också vara väl förtrogen med nomenklaturen och förstå vilka felkällor som kan uppträda.

Varför läsa webbkurs hos Teknikutbildarna?

När du läser en webbkurs hos oss har du möjlighet att pausa – och återuppta din utbildning när du vill. Kurserna går att läsa på olika enheter så att du kan läsa var du vill, helt på dina villkor.

Våra kurser avslutas med ett slutprov så att både personal och arbetsgivare får kvittens på anskaffad kunskap.

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.