Line

Anläggningseffektivitet
– TAK/OEE, webbkurs

Anläggningseffektivitet handlar om hur du kan få ut mer produktion ur en anläggning. Det är tre förlustområden som behandlas, otillgänglighet, kassation och bristande förmåga att fullt utnyttja befintlig kapacitet.

Målgrupp

En kurs för alla som arbetar med underhåll och produktion för att förstå vilken koppling som finns mellan underhåll och resultatet från produktionen.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Anläggningseffektivitet, TAK (eller OEE), handlar om hur du kan få ut mer produktion ur en anläggning. Det är de tre större förlustområdena som behandlas, förluster med avseende på tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitet.

Du får även lära dig hur du kan räkna ut hur stor produktion som är möjlig, vilken reservpotential som finns och hur du kan komma åt den. Teorin bakom tillgänglighetsberäkningar gås igenom och förändring/förbättring av tillgänglighet diskuteras.

Varför läsa webbkurs hos Teknikutbildarna?

När du läser en webbkurs hos oss har du möjlighet att pausa – och återuppta din utbildning när du vill. Kurserna går att läsa på olika enheter så att du kan läsa var du vill, helt på dina villkor.

Våra kurser avslutas med ett slutprov så att både personal och arbetsgivare får kvittens på anskaffad kunskap.

Kurstyp

Webbkurser

Kurslängd

3-5 timmar

Kursmoment

Kursen behandlar de tre största förlustområdena:

  • Tillgänglighetsförluster p.g.a. stopp och störningar samt omställning.
  • Anläggningsutnyttjandeförluster p.g.a. bristande förmåga att fullt utnyttja befintlig kapacitet.
  • Kvalitetsförluster p.g.a. kassation och omarbete.

Mål

Du får en övergripande bild om hur anläggningseffektiviteten påverkar organisationens ekonomi. Du ska kunna räkna med de tre förlusterna och göra kalkyler på förändringars inverkan. Du ska också vara väl förtrogen med nomenklaturen och förstå vilka felkällor som kan uppträda.

Genomförande

Kursen genomförs online i vår kursportal TU-Academy.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
TAK OEE

3 400 :-

Antal platser:
Kategori:
Du läser denna kurs digitalt på din dator eller mobila enhet.

Relaterade kurser