Line

Effektiva Projekt – kurs i projektledning

Webbkurs i projektledning. För att driva ett projekt krävs kunskap, engagemang, erfarenhet och förmåga att fatta snabba beslut. Bli bättre på projektledning med hjälp av vår webbkurs Effektiva projekt.

Målgrupp

Alla som är projekt-/delprojektledare, deltagare i projekt eller beställare av projekt.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs

Effektiva projekt, vår kurs i projektledning, vänder sig till alla som arbetar eller kommer att arbeta i projektform. Kursen går igenom projektets planering, genomförande och avslut och presenterar också konkreta tips och risker med projekt.

Kurstyp

Webbkurser

Kurslängd

1 dag

Kursmoment

Projekt allmänt
Här beskrivs projekt och projektledning i generella termer. Vad det är, varför du arbetar i projektform, olika typer av projekt, hur en projektorganisation ser ut, etc.

Planering
Du går genom alla moment som projektplaneringen måste ta hänsyn till, bla. mål, intressenter, tidsplanering, aktivitetsplanering, resursplanering, etc.

Genomförande
Här får du handfasta tips på vad du ska se upp med under genomförandet av ett projekt så att det inte drar ut på tiden eller överskider kostnaderna. Även råd om hur man agerar vid avvikelser från planerna, hur du driver effektiva projektmöten, etc.

Avslut
När betraktas projektet som avslutat? Vilka kriterier ska uppfyllas? Vilken dokumentation ska levereras? Dessa frågor och några till får du svar på i detta kapitel.

Mål

Du ska efter avslutad kurs i Effektiva projekt förstå vad det innebär att arbeta i projekt. Du ska känna till hur projekt byggs upp, vilka etapper som projekt består av, känna till betydelsen av milstolpar, aktiviteter med mera.

Genomförande

Kursen genomförs online i vår portal TU-Academy

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.

3 400 :-

Antal platser:
Kategori:
Du läser denna kurs digitalt på din dator eller mobila enhet.

Relaterade kurser