Line

Leanspelet

Jakten på slöseri pågår för fullt inom alla branscher och Lean är en av de mer framgångsrika metoderna för att minska det

Målgrupp

Utbildningen passar dig som arbetar i ett företag eller i en verksamhet som har en långsiktig strävan att minska eller eliminera sitt slöseri.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Leanspelet syftar till att illustrera hur Lean och dess koncept kan fungera på ett sätt som på ett aktivt sätt involverar speldeltagarna i beslutsfattande. Som ett resultat av Leanspelet kommer deltagarna att förstå ett flertal grundläggande metoder inom Lean, samspelet mellan dessa metoder samt bli medvetna om faktorerna som styr sekvensen vid en implementering av Lean.

Leanspelet är unikt på tre områden, och skiljer sig därmed från andra spel – deltagarna involveras i beslutsfattandet, spelet omfattar mer än en produkt och man har en osäkerhet i efterfrågan. Spelet liknar därför verkligheten mer än andra enklare spel.

Kurstyp

Öppna utbildningar

Kurslängd

1 dag

Kursmoment

  • Introduktion till spelet
  • Att spela spelet
  • Diskussioner
  • Återkoppling
  • Tillämpningar

Mål

Efter genomförd kurs har du fått ökade kunskaper om Lean och goda råd både om hur man kommer i gång och vidareutvecklar arbetssättet.

Genomförande

Kursen genomförs i våra lokaler eller på plats hos kund.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser