Line

Lean Production, webbkurs

Lean Production är en arbetsmetod som tar helhetsgrepp på produktivitet, integration, effektivitet, kvalitet och lönsamhet för att utnyttja befintliga resurser mer effektivt.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som ska leda eller delta i arbetet med att införa Lean Production. Den vänder sig även till dig som indirekt påverkas av införandet, t.ex. om du arbetar inom underhåll.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

I framgångsrika företag handlar det allt mer om total produktivitet, integration, effektivitet, kvalitet och lönsamhet. Arbetsmetoden Lean Production tar sikte på just dessa områden för att mer effektivt kunna utnyttja befintliga resurser. Centralt i Lean är att fokusera på kundvärdet genom att tillföra ett mervärde i produkter och tjänster.

Lean Production är en företagsfilosofi som går ut på att använda verksamhetens resurser på ett effektivare sätt. Det sker genom att först kartlägga verksamhetens processer och sedan minska eller ta bort icke värdeskapande processer, det vill säga olika typer av slöserier. Kundstyrd tillverkning är grunden för att kunden ska erhålla rätt produkt eller tjänst i rätt tid till rätt kvalitet och kostnad, med andra ord Just in Time (JIT).

För att få den största behållningen av kursen är det bra om du har arbetat några år och är införstådd med hur företaget fungerar som en social grupp. Ska du leda och ansvara för utvecklingen av Lean Production så kan kursen kompletteras med kurserna, ”5S – Systematisk ordning och reda”, ”Coaching och ledarskap” och ”Ständiga förbättringar”.

Varför läsa webbkurs hos Teknikutbildarna?

När du läser en webbkurs hos oss har du möjlighet att pausa – och återuppta din utbildning när du vill. Kurserna går att läsa på olika enheter så att du kan läsa var du vill, helt på dina villkor.

Våra kurser avslutas med ett slutprov så att både personal och arbetsgivare får kvittens på anskaffad kunskap.

Kurstyp

Webbkurser

Kursmoment

  • Inledning
  • Lean organisation
  • Kundbehov
  • Processkännedom
  • Kundorderstyrd produktion
  • Ständiga förbättringar

Mål

Efter du läst den här kursen har du fått en bra introduktion till Lean Production och goda råd om hur ni kommer i gång.

Genomförande

Kursen läses online i vår portal TU-Academy.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Lean production

3 500 :-

Antal platser:
Du läser denna kurs digitalt på din dator eller mobila enhet.

Relaterade kurser