Line

Kvalitets- och ledningsprinciper, webbkurs

För att införa olika metoder och verktyg så behövs förmågan att utveckla och använda dem.

Målgrupp

Alla som arbetar med företagets förbättringsarbete och speciellt de personer som skall leda och utveckla förbättringsarbetet genom att införa nya metoder och verktyg.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Det bästa sättet att långsiktigt utveckla en verksamhet är att kontinuerligt arbeta med ständiga förbättringar. För att lyckas med det behövs det kännedom om olika metoder och verktyg samt en utvecklad kunskap och förmåga att utveckla och använda dem.

Kursen ger dig den kännedom och kunskap som du behöver för att starta och genomföra förbättringsarbetet. Genom företagsanpassade program kan även våra konsulter stödja kunden i praktisk användning av metoderna och verktygen genom coachning och praktisk handledning.

Varför läsa webbkurs hos Teknikutbildarna?

När du läser en webbkurs hos oss har du möjlighet att pausa – och återuppta din utbildning när du vill. Kurserna går att läsa på olika enheter så att du kan läsa var du vill, helt på dina villkor.

Våra kurser avslutas med ett slutprov så att både personal och arbetsgivare får kvittens på anskaffad kunskap.

Kurstyp

Webbkurser

Kursmoment

Kvalitet

 • Processfokusering enligt ISO 9001:2000
 • Vad är TQM?
 • Arbetsmiljö och kvalitet
 • Vikten av att bra IT-stöd för att hantera förbättringsförslag

Ledningens arbete

 • Ledningens huvuduppgifter
 • Hur kan resurserna utnyttjas effektivt?
 • Att leda förbättringsarbete
 • Handlingsinriktade kulturer
 • Attityder och inställning till förbättringsarbetet

Målstyrda grupper

 • Varför självgående/målstyrda grupper?
 • Att få ut mer av organisationen och medarbetarna
 • Gruppens utveckling
 • Den lärande organisationen

Mål

Efter den här kursen har du full förståelse för att utan ledningens engagemang och ett totalt angreppssätt på verksamheten blir lösryckta försök bara en förevändning för motståndarna att säga att det går i Japan, men absolut inte här hemma. Du har även fått en djupare insikt i kvalitetssystemets samverkan med företagets sätt att leda verksamheten.

Genomförande

Kursen genomförs online i vår kursportal TU-Academy

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
ledningsprinciper

3 400 :-

Antal platser:
Du läser denna kurs digitalt på din dator eller mobila enhet.

Relaterade kurser