Line

Grundorsaksanalys (RCA)

Grundorsaksanalys eller Root Cause Analysis (RCA) är en lärarledd kurs som lär dig att fokusera på rotorsakerna till de fel och problem som uppstår. Kursen går igenom grundorsaksanalys i form av felteori, kartläggning av händelseförlopp, nyckelfaktorer, identifiering av symptom, PDCA, felträdsdiagram, FMEA, RCM.

Målgrupp

Utbildningen passar dig som arbetar i industriföretag, energiföretag, fastighetsbranschen eller annan arbetsplats har en strävan efter att minska antalet fel och problem.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Grundorsaksanalys,RCA (Root Cause Analysis) är en metod som kan tillämpas vid såväl enkla som komplexa situationer och på olika nivåer inom verksamheten. Genom kartläggning av verksamheten kan kostnaderna minskas.

Vid fel, problem och avhjälpande åtgärder är det vanligt att man behandlar symptomen i stället för den bakomliggande orsaken till fel och problem. Med sådana snabba lösningar finns risk att fel och problem uppstår igen och kostnaderna kan bli stora med tiden.

Tips

Komplettera med vår webbkurs om Grundorsaksanalys (RCA), webb

Kurstyp

Öppna utbildningar

Kurslängd

1 dag

Kursmoment

  • Kartläggning av händelseförlopp och identifiering av nyckelfaktorer.
  • Hur symptom och rotorsaker kan identifieras.
  • Datainsamling, strukturering och analys.
  • Val av kostnadseffektiva lösningar och genomförande.
  • Olika verktyg för systematisk fel- och problemlösning.
  • PDCA-hjulet.
  • Undersökningsmetodik.

Mål

Den här utbildningen ger kunskaper om olika metoder och angreppssätt för att hitta och åtgärda rotorsaker till fel och problem.

Genomförande

Kursen genomförs i våra lokaler eller på plats hos kunden.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.

Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser