Grundorsaksanalys (RCA)

Grundorsaksanalys eller Root Cause Analysis (RCA) är en lärarledd kurs som lär dig att fokusera på rotorsakerna till de fel och problem som uppstår. Kursen går igenom grundorsaksanalys i form av felteori, kartläggning av händelseförlopp, nyckelfaktorer, identifiering av symptom, PDCA, felträdsdiagram, FMEA, RCM.

Grundorsaksanalys RCA (Root Cause Analysis) är en metod som kan tillämpas vid såväl enkla som komplexa situationer och på olika nivåer inom verksamheten. Genom kartläggning av verksamheten kan kostnaderna minskas.

Vid fel, problem och avhjälpande åtgärder är det vanligt att man behandlar symptomen i stället för den bakomliggande orsaken till fel och problem. Med sådana snabba lösningar finns risk att fel och problem uppstår igen. Kostnaderna kan bli stora med tiden.

Kursinnehåll – Grundorsaksanalys RCA

  • Kartläggning av händelseförlopp och identifiering av nyckelfaktorer.
  • Hur symptom och rotorsaker kan identifieras.
  • Datainsamling, strukturering och analys.
  • Val av kostnadseffektiva lösningar och genomförande.
  • Olika verktyg för systematisk fel- och problemlösning.
  • PDCA-hjulet.
  • Undersökningsmetodik.

Kursmål

Denna utbildning ger kunskaper om olika metoder och angreppssätt för att hitta och åtgärda rotorsaker till fel och problem.

Tips

Komplettera med vår webbkurs om Grundorsaksanalys (RCA), webb.

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.