Line

Grundorsaksanalys (RCA), webbkurs

Grundorsaksanalys webb, Root Cause Analysis , lär dig att fokusera på orsakerna till de fel och problem som uppstår. Kursen går igenom grundorsaksanalys i form av felteori, kartläggning av händelseförlopp, nyckelfaktorer, identifiering av symptom, PDCA, felträdsdiagram, FMEA, RCM.

Målgrupp

De som arbetar med drift eller underhåll i industriella företag, energiföretag eller inom fastighetsbranschen där det krävs långsiktig förbättring av driftsäkerheten och tillgängligheten.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Vid avhjälpande åtgärder är det vanligt att man behandlar symptomen i stället för de bakomliggande orsakerna till att felet uppstår. När man hanterar symtom på detta sätt finns risk att felet uppstår på nytt och kostnaderna för dessa snabba lösningar kan bli stora med tiden.

Grundorsaksanalys, eller Root Cause Analysis (RCA), är en metod som kan användas vid såväl enkla som komplexa situationer och på olika nivåer inom verksamheten.

Lyssna på poddavsnittet ovan som handlar om grundorsaksanalys.
Alla avsnitt ur Teknikutbildarkvarten finns där poddar finns – och även här: https://teknikutbildarna.se/pod/

Varför läsa webbkurs hos Teknikutbildarna?

När du läser en webbkurs hos oss har du möjlighet att pausa – och återuppta din utbildning när du vill. Kurserna går att läsa på olika enheter så att du kan läsa var du vill, helt på dina villkor.

Våra kurser avslutas med ett slutprov så att både personal och arbetsgivare får kvittens på anskaffad kunskap.

Tips

Se Grundorsaksanalys (RCA) för en lärarledd version av kursen.

Kurstyp

Webbkurser

Kurslängd

3-5 timmar

Kursmoment

Kursinnehåll – Grundorsaksanalys webb

 • Introduktion till grundorsaksanalysarbetet.
 • Kartläggning av händelseförlopp och identifiering av nyckelfaktorer.
 • Hur symptom och rotorsaker kan identifieras.
 • Datainsamling, strukturering och analys.
 • Val av kostnadseffektiva lösningar och genomförande.
 • Olika verktyg för systematisk fel- och problemlösning.
 • PDCA-hjulet.
 • 5 Varför? och 1 Hur?
 • 5W+1H-metoden.
 • Felträdsdiagram.
 • FMEA/RCM.
 • De sju kvalitetsstyrningsverktygen, 7QCT.
 • Undersökningsmetodik.

Mål

Den här kursen ger dig kunskaper om olika metoder och angreppssätt för att genom rotorsaksanalys hitta och åtgärda rotorsaker till fel och problem.

Genomförande

Kursen genomförs online i vår kursportal TU-Academy

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.

3 400 :-

Antal platser:
Du läser denna kurs digitalt på din dator eller mobila enhet.

Relaterade kurser