Line

GMP – Grundkurs

Vår lärarledda grundkurs i GMP (Good Manufacturing Practice) låter personal inom, och leverantörer till, läkemedelsbranschen möta de utbildningskrav som ställs på att varje tillverkad produkt och enhet ska vara säker för att inte skada patienter.

Målgrupp

All personal inom läkemedelsbranschen samt de som levererar tjänster och produkter till läkemedelsföretaget och behöver kunskap om GMP.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

GMP, ”Good Manufacturing Practice” eller översatt till svenska ”God tillverkningssed”, beskriver hur man ska bedriva tillverkning av läkemedel samt hur anläggningar och kringsystem ska designas och byggas.

GMP-kraven som gäller för läkemedelstillverkare finns angivna i EU-direktivet 91356 EEC, Eudralex, volym 4.

Reglerna för GMP gäller för alla avdelningar inom läkemedstillverkning; Från inköp och mottagning till produktion, förpackning och lager.

Det gäller även för dem som inte kommer i kontakt med läkemedlet så som data/IT, lokalvård och planerare.

Kurstyp

Företagsförlagda utbildningar

Kurslängd

1 dag

Kursmoment

 • Bakgrund och motiv till GMP
 • Vad är ett läkemedel och vilka kvalitetskrav ställs på det?
 • Myndigheter och deras roll i detta sammanhang
 • Läkemedelsföretagens roll och ansvar
 • Övergripande kvalitetssäkring
 • Det personliga ansvaret
 • Personalens roller och ansvar inom tillverkningen
 • Vikten av rätt kompetens
 • Vikten av ändamålsenliga och väl underhållna lokaler och utrustning
 • Dokumentationsrutiner och krav
 • Generella produktionsregler
 • Kvalitetsavdelningens roll och ansvar
 • Reklamationshantering

Mål

Efter vår GMP-kurs grund har kursdeltagaren fått en förståelse för de övergripande reglerna och hur dessa styr ditt dagliga arbete med läkemedel. Kursdeltagaren får också en förståelse för vilka konsekvenser ett avsteg från reglerna kan medföra.

Genomförande

Kursen genomförs på plats hos kunden eller i våra lokaler i Solna, Sundsvall eller Gävle.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.

Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser