GMP – Grund, webb

Den här grundkursen i GMP (Good Manufacturing Practice) låter personal inom, och leverantörer till, läkemedelsbranschen möta de utbildningskrav som ställs på att varje tillverkad produkt och enhet ska vara säker för att inte skada patienter. GMP-reglerna syftar till att säkerställa just detta.


GMP, ”Good Manufacturing Practice” eller översatt till svenska ”God tillverkningssed”, beskriver hur man ska bedriva tillverkning av läkemedel samt hur anläggningar och kringsystem ska designas och byggas. Syftet är god ordning, bra arbetsmetoder och arbetsrutiner för tillverkning av produkter med rätt kvalitet i enlighet med de lagar och regler som gäller.

Kursinnehåll – GMP grund – webbkurs

 • Bakgrund och motiv till GMP
 • Vad är ett läkemedel och vilka kvalitetskrav ställs på det?
 • Myndigheter och deras roll i detta sammanhang
 • Läkemedelsföretagens roll och ansvar
 • Övergripande kvalitetssäkring
 • Det personliga ansvaret
 • Personalens roller och ansvar inom tillverkningen
 • Vikten av rätt kompetens
 • Vikten av ändamålsenliga och väl underhållna lokaler och utrustning
 • Dokumentationsrutiner och krav
 • Generella produktionsregler
 • Kvalitetsavdelningens roll och ansvar
 • Entreprenörernas roll och ansvar
 • Interninspektion
 • Reklamationshantering

Kursmål

Efter vår kurs i GMP grund har kursdeltagaren fått en förståelse för de övergripande reglerna och hur dessa styr ditt dagliga arbete med läkemedel. Kursdeltagaren får också en förståelse för vilka konsekvenser ett avsteg från reglerna kan medföra.

Varför läsa webbkurs hos Teknikutbildarna?

När du läser en webbkurs hos oss har du möjlighet att pausa – och återuppta din utbildning när du vill. Kurserna går att läsa på olika enheter så att du kan läsa var du vill, helt på dina villkor.

Våra kurser avslutas med ett slutprov så att både personal och arbetsgivare får kvittens på anskaffad kunskap.

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.