Line

GMP – Grund, webbkurs

Den här grundkursen i GMP (Good Manufacturing Practice) låter personal inom, och leverantörer till, läkemedelsbranschen möta de utbildningskrav som ställs på att varje tillverkad produkt och enhet ska vara säker för att inte skada patienter.

Målgrupp

All personal inom läkemedelsbranschen samt de som levererar tjänster och produkter till läkemedelsföretaget och behöver kunskap om GMP.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

GMP, ”Good Manufacturing Practice” eller översatt till svenska ”God tillverkningssed”, beskriver hur man ska bedriva tillverkning av läkemedel samt hur anläggningar och kringsystem ska designas och byggas.

Syftet är god ordning, bra arbetsmetoder och arbetsrutiner för tillverkning av produkter med rätt kvalitet i enlighet med de lagar och regler som gäller.

Varför läsa webbkurs hos Teknikutbildarna?

När du läser en webbkurs hos oss har du möjlighet att pausa – och återuppta din utbildning när du vill. Kurserna går att läsa på olika enheter så att du kan läsa var du vill, helt på dina villkor.

Kurstyp

Webbkurser

Kurslängd

8 timmar

Kursmoment

 • Bakgrund och motiv till GMP
 • Vad är ett läkemedel och vilka kvalitetskrav ställs på det?
 • Myndigheter och deras roll i detta sammanhang
 • Läkemedelsföretagens roll och ansvar
 • Övergripande kvalitetssäkring
 • Det personliga ansvaret
 • Personalens roller och ansvar inom tillverkningen
 • Vikten av rätt kompetens
 • Vikten av ändamålsenliga och väl underhållna lokaler och utrustning
 • Dokumentationsrutiner och krav
 • Generella produktionsregler
 • Kvalitetsavdelningens roll och ansvar
 • Entreprenörernas roll och ansvar
 • Interninspektion
 • Reklamationshantering

Mål

Efter vår kurs i GMP grund har kursdeltagaren fått en förståelse för de övergripande reglerna och hur dessa styr ditt dagliga arbete med läkemedel. Kursdeltagaren får också en förståelse för vilka konsekvenser ett avsteg från reglerna kan medföra.

Genomförande

Kursen genomförs online i vår kursportal TU-Academy. Våra kurser avslutas med ett slutprov så att både personal och arbetsgivare får kvittens på anskaffad kunskap.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.

3 400 :-

Antal platser:
Du läser denna kurs digitalt på din dator eller mobila enhet.

Relaterade kurser