Line

5S – Systematisk ordning och reda

Effektiviteten i verksamheten ökar genom att på ett enkelt och systematiskt sätt eliminera olika tidsförluster. 5S är en metod i fem steg som handlar om att skapa ordning och reda. Det är en väl beprövad metod som ofta används för att påbörja arbetet med ständiga förbättringar

Målgrupp

Utbildningen passar dig som arbetar på ett företag eller i en verksamhet som har en långsiktig strävan efter att minska eller eliminera slöseri.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Förluster kan ofta finnas inbyggda i det dagliga arbetet och syns därför inte. Upp till 60 % av ett företags verksamhet kan bestå av tidsförluster. Genom att kontinuerligt arbeta med förbättringsarbete kommer de förluster, det vill säga olika typer av problem och slöseri, som finns upp till ytan. Ett bra sätt att hitta och åtgärda dessa är att ha en god ordning och reda på sin arbetsplats.

Under kursdagen varvar vi teori med praktiska övningar i en workshop där vi går igenom delarna av 5S och vi pratar om varför varje del är viktig.

Kurstyp

Öppna utbildningar

Kurslängd

1 dag

Kursmoment

  • Introduktion till 5S – Systematisk ordning och reda.
  • Genomgång av de fem S:en – Sortera, Systematisera, Städa, Standardisera och Se till.
  • Hur ordning och reda kan säkerställas genom systematisk uppföljning.
  • Olika hjälpmedel för arbetet med 5S och uppföljningen av det.
  • Vikten av att arbeta med ständiga förbättringar.

Mål

Efter genomförd kurs har du fått ökade kunskaper om metoden 5S samt handfasta checklistor och råd för att komma igång med arbetet.

Genomförande

Kursen genomförs med fördel på plats hos kund

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
5S

Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser