Line

5S – Systematisk ordning och reda, webb

5S är grunden i allt förbättringsarbete och det är först när grunden är lagd som akuta åtgärder övergår till ständiga förbättringar. För att 5S ska fungera måste det dock finnas en uthållighet och arbetet ska ske både ihärdigt och med disciplin

Målgrupp

Alla som arbetar med produktion eller underhåll i industriella företag, energiföretag, fastighetsbranschen eller där det krävs en långsiktig förbättring av driftsäkerheten och tillgängligheten.

Förkunskaper

För att få den största behållningen av kursen är det bra om du har arbetat några år och är införstådd med hur företaget fungerar som en social grupp.

Den här webbkursen introducerar dig till tankesättet 5S och de delar som ingår i filosofin. Vi går igenom varje moment i 5S – Systematisk ordning och reda och beskriver varför varje del är viktig för helheten och hur man gör för att identifiera och får kontroll över arbetet i den egna verksamheten.

Varför läsa webbkurs hos Teknikutbildarna?

När du läser en webbkurs hos oss har du möjlighet att pausa – och återuppta din utbildning när du vill. Kurserna går att läsa på olika enheter så att du kan läsa var du vill, helt på dina villkor.

Kurstyp

Webbkurser

Kurslängd

8 timmar

Kursmoment

Sortera (på engelska: sorting, på japanska: seiri).

Att sortera är att ta reda på vad som behövs för att genomföra det dagliga arbetet. Det som inte har något med arbetet att göra ska omedelbart avlägsnas.

Systematisera (stabilizing, seiton)

Att systematisera är att se till att varje sak har sin plats. Dessutom ska denna plats vara på rätt ställe, det vill säga att till exempel förflyttningar undviks.

Städa (sweeping, seiso).

Med städa menas att göra rent på ett grundligt sätt. Att konsekvent jobba med att städning medför att det blir lättare att hitta felorsaker och därmed åtgärda dem för all framtid

Standardisera (standardizing, seiketsu).

Se till att den ordning som skapades i de tre första stegen vidhålls. Det är i det här steget som det nya arbetssättet ska dokumenteras och efterlevas.

Se till (sustaining the practice, shitsuke).

Att se till är att utse ansvariga och att följa upp 5S-arbetet. Det är viktigt att det finns tydliga ansvarsområden där varje medarbetare har varsin uppgift.

Mål

Efter att du läst kursen ska du fått förståelse för olika typer av förluster och vikten av god ordning och reda. Dessutom ska du hat fått insikt i metoder och verktyg som aktivt kan tillämpas i förbättringsarbetet.

Genomförande

Utbildningen genomförs online i vår kursportal TU-Academy. Våra kurser avslutas med ett slutprov så att både personal och arbetsgivare får kvittens på anskaffad kunskap.

Kontakt
Hans Sjölinder
010-122 18 31
hans.sjolinder@teknikutbildarna.se
Henrik Odelros
010-122 18 33
henrik.odelros@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Systematisk ordning och reda

4 250 :-

Antal platser:
Du läser denna kurs digitalt på din dator eller mobila enhet.

Relaterade kurser