Produktion

Inom produktion har vi ett heltäckande utbud. Från effektivitetskurser som 5S och Lean till svetsning och webbkurser inom materiallära och Grundorsaksanalys

Förbättringsmetoder och verktyg, webbkurs

För att lyckas med att införa ständiga förbättringar behövs det kännedom om olika metoder och verktyg.

Läs mer & boka
Kurslängd: 3-5 timmar

Förbättringsprocessen, webbkurs

För att lyckas i förändringsprocessen behövs det kännedom om olika metoder och verktyg samt en utvecklad kunskap och förmåga att utveckla och använda dem.

Läs mer & boka
Kurslängd: 3-5 timmar

Grundläggande svetsteknik, webbkurs

Grundläggande svetsteknik är en webbkurs som beskriver sambandet mellan material, svetsmetoder och tillsatsmaterial. Det du behöver veta för att skapa en bra svetsfog.

Läs mer & boka
Kurslängd: 2-4 timmar

Grundorsaksanalys (RCA)

Vid fel, problem och avhjälpande åtgärder är det vanligt att man behandlar symptomen i stället för den bakomliggande orsaken till fel och problem. Med sådana snabba lösningar finns risk att fel och problem uppstår igen och kostnaderna kan bli stora med tiden.

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

Grundorsaksanalys (RCA), webbkurs

Grundorsaksanalys, eller Root Cause Analysis (RCA), är en metod som kan användas vid såväl enkla som komplexa situationer och på olika nivåer inom verksamheten

Läs mer & boka
Kurslängd: 3-5 timmar

Materiallära, webbkurs

Den här webbkursen ger dig grundläggande kunskaper i materiallära: framställning, struktur, egenskaper och användning i de vanligaste metallerna, keramer, polymerer och trä.

Läs mer & boka