Produktion

Inom produktion har vi ett heltäckande utbud. Från effektivitetskurser som 5S och Lean till svetsning och webbkurser inom materiallära och Grundorsaksanalys

5S – Administration

Effektiviteten i verksamheten ökar genom att på ett enkelt och systematiskt sätt eliminera olika tidsförluster. I 5S – Administration har vi anpassat femstegs-metoden som…

Läs mer
Kurslängd: 1 dag

5S – Systematisk ordning och reda

Effektiviteten i verksamheten ökar genom att på ett enkelt och systematiskt sätt eliminera olika tidsförluster. 5S är en metod i fem steg som handlar…

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

5S – Systematisk ordning och reda, webb

5S är grunden i allt förbättringsarbete och det är först när grunden är lagd som akuta åtgärder övergår till ständiga förbättringar. För att 5S…

3 400 :-

  Läs mer & boka
Kurslängd: 8 timmar

Effektiv kvalitetsledning, webb

Vår webbkurs Effektiv Kvalitetsledning förklarar begreppen och ger insikt i vad ISO 9001 är. Kursen är utvecklad för att hjälpa organisationer med deras egna…

3 400 :-

  Läs mer & boka
Kurslängd: 6 timmar

Effektiv produktkvalitetsledning, webb

Vår webbkurs Effektiv Produktkvalitetsledning förklarar begreppen och ger insikt i vad det är. Kursen har utvecklats för att hjälpa organisationer att arbeta med produktkvalitet…

3 400 :-

  Läs mer & boka
Kurslängd: 6 timmar

Förbättringsmetoder och verktyg, webb

För att lyckas med att införa ständiga förbättringar behövs det kännedom om olika metoder och verktyg.

3 400 :-

  Läs mer & boka
Kurslängd: 8 timmar

Förbättringsprocessen, webb

Det bästa sättet att långsiktigt utveckla en verksamhet är att kontinuerligt arbeta med ständiga förbättringar.

3 400 :-

  Läs mer & boka
Kurslängd: 4-8 timmar

GMP – Grund, webb

Den här grundkursen i GMP (Good Manufacturing Practice) låter personal inom, och leverantörer till, läkemedelsbranschen möta de utbildningskrav som ställs på att varje tillverkad…

3 400 :-

  Läs mer & boka
Kurslängd: 8 timmar

GMP – Grundkurs

Vår lärarledda grundkurs i GMP (Good Manufacturing Practice) låter personal inom, och leverantörer till, läkemedelsbranschen möta de utbildningskrav som ställs på att varje tillverkad…

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

Grundläggande svetsteknik, webb

Grundläggande svetsteknik är en webbkurs som beskriver sambandet mellan material, svetsmetoder och tillsatsmaterial. Det du behöver veta för att skapa en bra svetsfog Svetsning…

1 700 :-

  Läs mer & boka
Kurslängd: 2-4 timmar

Grundorsaksanalys (RCA)

Grundorsaksanalys eller Root Cause Analysis (RCA) är en lärarledd kurs som lär dig att fokusera på rotorsakerna till de fel och problem som uppstår. Kursen går igenom grundorsaksanalys i form av felteori, kartläggning av händelseförlopp, nyckelfaktorer, identifiering av symptom, PDCA, felträdsdiagram, FMEA, RCM.

6 500 :-

  Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

Grundorsaksanalys (RCA), webb

Grundorsaksanalys webb, Root Cause Analysis , lär dig att fokusera på orsakerna till de fel och problem som uppstår. Kursen går igenom grundorsaksanalys i form av felteori, kartläggning av händelseförlopp, nyckelfaktorer, identifiering av symptom, PDCA, felträdsdiagram, FMEA, RCM.

3 400 :-

  Läs mer & boka

Kvalitets- och ledningsprinciper, webb

För att införa olika metoder och verktyg så behövs förmågan att utveckla och använda dessa.

3 400 :-

  Läs mer & boka

Lean

En organisations framgång beror på dess förmåga att skapa värde för dem som den finns till för, d.v.s. kunderna. Lean handlar om att identifiera…

6 500 :-

  Läs mer
Kurslängd: 1 dag

Lean Production, webb

Lean Production är en arbetsmetod som tar helhetsgrepp på produktivitet, integration, effektivitet, kvalitet och lönsamhet för att utnyttja befintliga resurser mer effektivt.

3 500 :-

  Läs mer & boka

Leanspelet

Jakten på slöseri pågår för fullt inom alla branscher och Lean är en av de mer framgångsrika metoderna för att minska det

6 500 :-

  Läs mer
Kurslängd: 1 dag

Materiallära, webb

Den här webbkursen ger dig grundläggande kunskaper i materiallära: framställning, struktur, egenskaper och användning i de vanligaste metallerna, keramer, polymerer och trä. Materiallära är…

3 400 :-

  Läs mer & boka