Produktion

Inom produktion har vi ett heltäckande utbud. Från effektivitetskurser som 5S och Lean till svetsning och webbkurser inom materiallära och Grundorsaksanalys

5S – Administration

I 5S – Administration har vi anpassat femstegs-metoden som handlar om att skapa ordning och reda för administrativa tjänster. Det är en väl beprövad metod som ofta används för att påbörja arbetet med ständiga förbättringar.

Läs mer
Kurslängd: 1 dag

5S – Systematisk ordning och reda

5S är en metod i fem steg som handlar om att skapa ordning och reda. Det är en väl beprövad metod som ofta används för att påbörja arbetet med ständiga förbättringar

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

Effektiv kvalitetsledning, webbkurs

Här förklaras styrningsprinciper för organisationer, syften och krav, hur kvalitetsledning passar in som styrmedel, vilka är fördelarna och vad är ledningens ansvar

Läs mer & boka
Kurslängd: 6 timmar

Effektiv produktkvalitetsledning, webbkurs

Här introduceras styrningsprinciper för organisationer, hur kvalitetsledning passar in som styrmedel, vad kvalitet och kvalitetsledning är och hur du kan se på det både som leverantör och som kund

Läs mer & boka
Kurslängd: 6 timmar

Förbättringsmetoder och verktyg, webbkurs

För att lyckas med att införa ständiga förbättringar behövs det kännedom om olika metoder och verktyg.

Läs mer & boka
Kurslängd: 3-5 timmar

Förbättringsprocessen, webbkurs

För att lyckas i förändringsprocessen behövs det kännedom om olika metoder och verktyg samt en utvecklad kunskap och förmåga att utveckla och använda dem.

Läs mer & boka
Kurslängd: 3-5 timmar

GMP – Grund, webbkurs

Den här grundkursen i GMP (Good Manufacturing Practice) låter personal inom, och leverantörer till, läkemedelsbranschen möta de utbildningskrav som ställs på att varje tillverkad produkt och enhet ska vara säker för att inte skada patienter.

Läs mer & boka
Kurslängd: 8 timmar

GMP – Grundkurs

GMP (Good Manufacturing Practice) låter personal inom, och leverantörer till, läkemedelsbranschen möta de utbildningskrav som ställs på att varje tillverkad produkt och enhet ska vara säker för att inte skada patienter

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

Grundläggande svetsteknik, webbkurs

Grundläggande svetsteknik är en webbkurs som beskriver sambandet mellan material, svetsmetoder och tillsatsmaterial. Det du behöver veta för att skapa en bra svetsfog.

Läs mer & boka
Kurslängd: 2-4 timmar

Grundorsaksanalys (RCA)

Vid fel, problem och avhjälpande åtgärder är det vanligt att man behandlar symptomen i stället för den bakomliggande orsaken till fel och problem. Med sådana snabba lösningar finns risk att fel och problem uppstår igen och kostnaderna kan bli stora med tiden.

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

Grundorsaksanalys (RCA), webbkurs

Grundorsaksanalys, eller Root Cause Analysis (RCA), är en metod som kan användas vid såväl enkla som komplexa situationer och på olika nivåer inom verksamheten

Läs mer & boka
Kurslängd: 3-5 timmar

Kvalitets- och ledningsprinciper, webbkurs

Det bästa sättet att långsiktigt utveckla en verksamhet är att kontinuerligt arbeta med ständiga förbättringar. För att lyckas med det behövs det kännedom om olika metoder och verktyg samt en utvecklad kunskap och förmåga att utveckla och använda dem.

Läs mer & boka

Lean

En organisations framgång beror på dess förmåga att skapa värde för dem som den finns till för, d.v.s. kunderna. Lean handlar om att identifiera och eliminera faktorer i den värdeskapande processen som inte skapar värde för kunden.

Läs mer
Kurslängd: 1 dag

Lean Production, webbkurs

Lean Production är en företagsfilosofi som går ut på att använda verksamhetens resurser på ett effektivare sätt

Läs mer & boka

Leanspelet

Leanspelet syftar till att illustrera hur Lean och dess koncept kan fungera på ett sätt som på ett aktivt sätt involverar speldeltagarna i beslutsfattande.

Läs mer
Kurslängd: 1 dag

Materiallära, webbkurs

Den här webbkursen ger dig grundläggande kunskaper i materiallära: framställning, struktur, egenskaper och användning i de vanligaste metallerna, keramer, polymerer och trä.

Läs mer & boka