Underhållets ledning

Ingår som en del i Modernt Underhåll för Ledare. Ett effektivt underhållsledningssystem är en förutsättning för att uppnå hög driftsäkerhet. Det gäller att skapa en vision, strategier, policy och mål för att skapa ett kostnadseffektivt underhåll. Större delen av underhållsaktiviteterna ska vara planerade och schemalagda för att ytterligare öka effektiviteten.

Dimensionering av resurser och organisation i underhållets ledningssystem sker så att underhållsverksamheten klarar av att uppnå uppsatta mål. Det gäller att snabbt kunna optimera sammansättningen av resurserna; personal, verktyg, reservdelar, dokumentation etc. Att finna rätt information vid rätt tillfälle med minsta möjliga ansträngning blir allt viktigare. Underhållsorganisationen måste därför ha effektiva och väl fungerande stödsystem för att kunna utföra ett kostnadseffektivt underhåll.

Innehåll

  • Underhållets vision, strategier, policy och mål för ökad driftsäkerhet.
  • Ledningssystem för underhåll med åtgärder, resurser och administration.
  • Effektiva underhållsplaner med Beredning och schemaläggning av åtgärder och resurser för att säkerställa en hög driftsäkerhet.
  • Arbetsorderns roll för att hantera och återrapportera förebyggande och avhjälpande underhållsåtgärder på ett effektivt sätt.
  • Olika stödsystem i underhållet som gör underhållsarbetet effektivare.
  • Hur resurser hanteras på rätt sätt för att underhållsåtgärderna ska kunna ske på rätt utrustning, på rätt sätt och vid rätt tillfälle med rätt resultat.
  • Val av den organisation som är mest effektiv i förhållande till ställda krav.
  • Kartläggning och säkring av kompetenser för att kunna leverera effektiva underhållsåtgärder.

Mål

Efter genomförd kurs har du fått ökad kunskap om olika organisationsteorier inom underhåll, effektiva stöd- och informationssystem och hur dessa samverkar samt underhållet påverkas av gällande lagar och krav.

Genomförande

Kursen genomförs i våra lokaler eller på plats hos kund.

Andra närliggande kurser:

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.