Line

Testledning

Testledning är en praktiskt inriktad kurs som lär dig vad varje testledare behöver kunna i praktiken

Målgrupp

Testledare och testansvariga som behöver såväl praktisk kunskap om testledning som att behärska mjuka faktorer för att leda och motivera en grupp.

Förkunskaper

För att få ut maximalt av kursen bör du ha praktisk erfarenhet av test. Kursen ”Effektiv testmetodik” eller motsvarande kunskaper.

Kursen går igenom hur du praktiskt arbetar med teststrategi, testplan och testrapport utifrån mallar. Vi går också igenom testledarens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter kopplat till de olika stegen i testprocessen. Du kommer även att lära dig ett flertal mjuka egenskaper som du behöver för att kunna bygga upp och leda ett testteam på ett professionellt sätt. Konflikthantering, motivation och kommunikation. Precis som med alla våra utbildningar får du också ta del av lärarens och de övriga deltagarnas erfarenheter.

Kursen fokuserar mycket på praktiska tips och övningar som du kan använda dig av i ditt dagliga arbete och är en fortsättningskurs till Effektiv testmetodik.

Teknikutbildarna erbjuder kursen i samarbete med Konsultbolag1, en del AFRY.

Kurslängd

2 dagar

Kursmoment

 • Testprocess
  1. Övergripande process
 • Testledaren
  1. Arbetsuppgifter
   Ansvar och befogenheter
   Personliga egenskaper
 • Planering
  1. Riskbaserad test
   Krav på krav
   Tidsestimering
   Teststrategi
   Testplan
 • Genomförande
  1. Veckorapportering
   Mätetal
   Uppföljning av testarbetet
 • Uppföljning
  1. Testrapport
   Analys av testarbetet
   Överlämning
 • Ledarskap
  1. Gruppdynamik
   Personlighetstyper
   Ledarstilar
   Konflikthantering
   Feedback
   SMARTA mål

Mål

Efter utbildningen har deltagaren fått fördjupade kunskaper inom Testledning och känner till vad varje testledare bör känna till, till exempel styrning, utförande och ledning.

Genomförande

Utbildningen genomförs på plats i klassrum eller online.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.

14 400 :-

Välj kurstillfälle

Antal platser:
Kategori:
Boka företagsförlagd kurs

Relaterade kurser