Line

Pannoperatör inför certifiering – Med praktisk tillämpning

Det här är en Pannoperatörsutbildning med praktiska moment – framtagen för att du ska klara certifieringen till Pannoperatör. Utbildningen består av vårt webbkurspaket inklusive ett utbildande prov samt en och en halv dags praktiska övningar på en ånganläggning

Målgrupp

Alla som arbetar med drift och underhåll av anläggningar för värmeproduktion.

Förkunskaper

Minst 1 års erfarenhet av panndrift

Enligt AFS 2017:3 – Användning och kontroll av trycksatta anordningar, ska arbetsgivaren tillse att minst en av de som deltar i övervakning av panna i klass A eller B ska vara personcertifierad pannoperatör. Certifiering utfärdas efter teoretiskt prov av ett certifieringsorgan. Arbetsgivaren ska även tillse att pannoperatören har den kunskap och färdighet som krävs för drift av den specifika pannan.

Den praktiska delen av utbildning genomförs på en ånganläggning i Härnösand under en och en halv dag. Efter den inledande genomgången utförs både kallstart och varmstart av ånganläggningen. Målet med laborationerna är att förstå likheter, skillnader, rutiner, handhavande och praktiska säkerhetsaspekter kring uppstarter av både kalla och varma ångproducerande anläggningar med tillhörande turbin.

Kurslängd

1,5 dagar

Kursmoment

 • Teknikutbildarnas webbutbildning: Pannoperatör inför certifiering, webb
 • Introduktion till ånganläggning
 • Kallstart av ånganläggning, drifttagning av oljeeldad ångpanna, kallt läge
  1. Uppstart av gasolsystem för tändning av brännolja, vattenpåfyllning av överhettartuber och förvärmning av brännolja och ångledningar
   Funktionskontroll av matar-, pann- och spädvattensystem
   Drift av ångpanna och turbin. Nedeldning och avställning
 • Varmstart av ånganläggning, drifttagning av oljeeldad ångpanna, varmt läge
  1. Uppstart av gasolsystem för tändning av brännolja, förvärmning av brännolja och av ångledningar
   Drift av ångpanna och turbin, avläsning av anläggningsspecifika mätvärden, provtagning av ånga, nedeldning och avställning

Mål

Efter genomförd utbildning ska deltagaren vara väl förberedd för att kunna klara certifieringsprovet

Genomförande

Webbkurspaketet läses hemma i vår lärportal, TU-Academy. De praktiska övningarna genomförs under en och en halv dag i Heta Utbildningars lokaler i Härnösand.

Kontakt
Anna-Carin McManus
010-122 18 36
anna-carin@teknikutbildarna.se


Hans Sjölinder
010-122 18 31
hans.sjolinder@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
pannoperatör praktiskt

12 500 :-

Kategori:
Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser