Line

Kravledning

Kursen är en påbyggnad för dig som redan behärskar grunderna i kravarbetet och som nu vill lära dig mera om att planera, leda och följa upp kravarbetet.

Målgrupp

Kursen riktar sig till den som ska arbeta med att leda kravarbetet, samla in krav eller följa upp kravarbetet. Kursen riktar sig även till dig som vill mäta och följa upp verksamhetsnyttan av införda krav. Exempelvis: kravledare, kravanalytiker, förvaltare, beställare, verksamhetsutvecklare, systemägare, projektledare och IT-arkitekter.

Förkunskaper

Kursen Effektiv kravhantering eller motsvarande kunskaper.

Några områden som kursen behandlar är kravledning, kravstrategi, kompletterande insamlingstekniker, workshopledning, modellering och effektuppföljning med hjälp av mätetal. Vi diskuterar även en kravledares arbetsuppgifter, befogenheter och ansvarsområden.

Kursen är en fortsättningskurs till kursen Effektiv kravhantering.

I kursen får du lära dig gur du leder och styr kravarbetet mot mätbara krav på en kostnadseffektiv nivå. Tekniker och metoder för planering, smart kravinsamling, modellering, spårbarhet och effektuppföljning. Vi går igenom och övar praktiskt på kravledningsarbetets olika aktiviteter och tekniker så som workshopledning, vision, målstyrning, kravstrategi, kravplan, intressentanalys, begreppsmodulering, mätetal, gruppdynamik, prioriteringstekniker och användning av kreativitetsövningar för att lyckas med kravarbetet.

Teknikutbildarna erbjuder kursen i samarbete med Konsultbolag1, en del AFRY.

Kurslängd

2 dagar

Kursmoment

 • Planering av kravarbetet
  1. Vision
   Mål
   Kravstrategi
   Kravplan
   Kravnivåer
   Tidsestimering
 • Workshop
  1. Planering
   Ledning
   Genomförande
   Uppföljning
 • Kravinsamling
  1. Insamlingstekniker
   Intressentanalys
   Rotorsaksanalys
   Personas
 • Kravmodellering
  1. Processmodellering
   Begreppsmodellering
 • Prioritering och urval
  1. Parvis
   PENG
   Riskbaserad prioritering
   Visualisera prioriteringen
   Urval
 • Kvalitet på kraven
  1. Kvalitetskriterier
   Detaljeringsgrad
   Val av dokumentationsteknik
   Spårbarhet
   Mätbara krav
   Verktygsstöd
 • Spårbara krav
  1. Spårbarhet mellan krav
   Påverkansanalys
   Koppling mellan test och krav
   Koppla krav mot mål och vision
 • Kravledare
  1. Kravledarens arbetsuppgifter
   Kravledarens befogenheter
   Kravledarens ansvar
   Styrning av kravarbetet
   Ledarskapsstilar
   Gruppdynamik
   Kreativitetshöjare
 • Uppföljning
  1. Mätetal
   Effektanalys
   Måluppföljning
 • Avslutning
  1. Sammanfattning av kursen
   Tips för vidare läsning
   Användbara länkar

Mål

Efter utbildningen har du fördjupade kunskaper inom kravhantering och kravledning.

Genomförande

Kurs genomförs antingen online eller i Konsultbolag1s lokaler – Se ”Plats” på respektive tillfälle i kolumnen till höger.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Arbetsmiljö chef

14 400 :-

Kategori:
Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser