Line

Kravdesign

Kursen är en fördjupning för dig som redan behärskar grunderna i kravhantering. Några områden som kursen behandlar är kravmodellering, kravutveckling, kravnedbrytning och dokumentationstekniker.

Målgrupp

Kursen riktar sig till den som ska arbeta med att ställa krav eller tolka de krav som någon annan ställt. Exempelvis: Kravanalytiker, förvaltare, beställare, verksamhetsutvecklare, systemägare, testare, utvecklare och IT-arkitekter.

Förkunskaper

Kursen Effektiv kravhantering eller motsvarande kunskaper.

Det här är en fortsättningsutbildning till Effektiv kravhantering.

Utbildningen fördjupar dina kunskaper inom tekniker och angreppssätt för kravutveckling, kravnedbrytning och kravdetaljering. Vi går igenom och övar praktiskt på hur du bryter ned och utvecklar krav till en kostnadseffektiv nivå, hur du skapar en struktur för förvaltningsbara krav samt hur du beroende av situation dokumenterar dina krav. Du får även lära dig specifika tekniker så som användningsfall, klassificeringsträd, kravmallar, kravmönster, processmodellering m.m.

Kursen fokuserar mycket på praktiska tips och övningar som du kan använda dig av i ditt dagliga arbete. Se exempel på övningar nedan.

Teknikutbildarna erbjuder kursen i samarbete med Konsultbolag1, en del AFRY.

Kurslängd

2 dagar

Kursmoment

 • Kravhanteringsprocessen
  1. Varför test är nödvändigt
   Kravprocess
   Kravnivåer
   Nedbrytning och utveckling av krav
 • Insamlings- och utvecklingsmetoder
  1. Personas
   Klassificering av krav
   FURPS+
   Kvalitetsattribut
   Kravhanteringstekniker i olika utvecklingsmetoder (Scrum, Kanban, RUP osv)
 • Agila kravtekniker
  1. Framtagning av användarberättelser (user stories)
   Nedbrytning av användarberättelser
   Förvaltningsbara agila krav
   Användningsfall i agila sammanhang
 • Dokumentationstekniker
  1. Skapa en struktur i kraven
   Användning av kravmönster (patterns)
   Klassificeringsträd
 • Användningsfall (Use case)
  1. Framtagning av användningsfall
   Användningsfall för olika kravnivåer
   Nedbrytning av användningsfall
   Visualisera användningsfall
   Användningsfall i och för förvaltningen
 • Kravmodellering
  1. Processmodellering
   Informationsmodellering
   Tillståndsmodellering
 • Avslutning
  1. Sammanfattning av kursen
   Tips för vidare läsning
   Användbara länkar

Mål

Under den här utbildningen får du lära dig tekniker och angreppssätt för kravutveckling, kravnedbrytning och kravdetaljering. Du får även lära dig specifika tekniker så som användningsfall, klassificeringsträd, kravmallar, kravmönster och processmodellering.

Genomförande

Utbildningen genomförs i Kursbolag1s lokaler eller online.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.

14 400 :-

Kategori:
Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser