Line

ISTQB-certifiering inom test

En kurs för dig som jobbar som testare/testledare och vill bekräfta och utöka dina existerande kunskaper.

Målgrupp

Den som deltar i planering, genomförande eller uppföljning av test av programvara, exempelvis testare, testanalytiker och testledare. Andra som vill ha baskunskaper om programvarutestning, till exempel projektledare, kvalitetsansvariga, systemansvariga och utvecklare.

Förkunskaper

Erfarenhet från testarbete eller programutveckling.

Kursen är ingen fortsättningskurs med du kan med fördel även överväga Effektiv testmetodik, antingen innan eller efter denna kurs.

Under den här utbildningen får du lära dig grunderna inom test. Testning under programvarans utvecklingslivscykel. Statisk testning. Testtekniker. Testledning. Verktygsstöd för testning. Kursen avslutas med en frivillig examinering.

De många övningarna syftar till att deltagaren på bästa sätt ska lära sig de begrepp och teorier som krävs för ISTQB-certifieringen. Vi rekommenderar deltagarna att lägga ner ytterligare tid utöver kursen för att öka sannolikheten att klara ISTQB-examinationen.

Kursen hålls med samma innehåll och i två olika upplägg – online eller klassrum.

Online
Kursen genomförs online ”live” med samtliga deltagare uppkopplade tillsammans med kursledaren. Kursen bokas helt separat från tentamen. Som stöd för dina förberedelser inför tentamen och efter kursen får du tillgång både till övningsmaterialet och till kursledaren för eventuella frågor upp till ett år efter avslutad kurs. Du väljer online-upplägg genom att boka dig på ett ”Online”-datum under kurstillfällen. Tentamen bokas på www.sstb.se

Klassrum
Kursen genomförs med samtliga deltagare i klassrummet tillsammans med kursledaren. I anslutning till avslutad klassrumskurs tillkommer en examinering för att få en internationell certifiering inom kravhantering. Du väljer klassrumsupplägg genom att boka dig på en specifik ort och datum under kurstillfällen.

OBS! Certifieringskostnad tillkommer med 2 700 kronor vid bokning av klassrumskurser. Anmälan till tentamen sker automatisk i samband med anmälan till ISTQB klassrumskursen.

Teknikutbildarna erbjuder kursen i samarbete med Konsultbolag1, en del AFRY.

Kurslängd

3 dagar

Kursmoment

 • Grunderna inom test
  1. Vad är testning?
   Varför är testning nödvändigt?
   Sju testprinciper
   Testprocessen
   Testningens psykologi
 • Testning under programvarans utvecklingscykel
  1. Modeller för programvarans utvecklingslivscykel
   Testnivåer
   Testtyper
   Underhållstestning
 • Statisk testning
  1. Grunder för statisk testning
   Granskningsprocess
 • Testtekniker
  1. Kategorier för testtekniker
   Black-box-testtekniker
   White-box-testtekniker
   Erfarenhetsbaserade testtekniker
 • Testledning
  1. Testorganisation
   Testplanering och testuppskattning
   Testövervakning och teststyrning
   Konfigurationshantering
   Risker och testning
   Felhantering
 • Verktygsstöd för testning
  1. Överväganden för testverktyg
   Effektiv användning av verktyg

Mål

Efter genomförd utbildning är du certifierad inom ISTQB och har fått djupare förståelse för grunderna inom test.

Genomförande

Utbildningen genomförs i Kursbolag1s lokaler eller online.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.

15 950 :-

Kategori:
Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser