Line

IREB-certifiering inom kravhantering

En kurs för dig som jobbar antingen direkt eller indirekt med krav och vill bekräfta och utöka dina existerande kunskaper.

Målgrupp

Den som vill certifiera sig enligt IREB Certified Professional for Requirements Engineering - Foundation Level. Den som vill få en grundläggande kompetens inom kravhantering, fördjupa eller bekräfta den kompetens du redan har. Arbetsområden utöver kravhantering som har stor nytta av kursen är till exempel systemutveckling, kvalitetssäkring, testning, projektledning och systemanalys.

Förkunskaper

Erfarenheter inom till exempel kravhantering, testning eller utveckling kan göra det lättare att relatera kursen till situationer i yrkeslivet men är inte nödvändigt.

Det här är ingen fortsättningskurs med du kan med fördel även överväga Effektiv kravhantering innan eller efter den här kursen. Kursen hålls med samma innehåll och i två olika upplägg – online eller klassrum.

I tre dagars-kursen får du lära dig grunderna inom kravhantering enligt IREB Certified Professional for Requirements Engineering – Foundation Level. De mest använda metoderna och teknikerna inom kravhantering, både för nyutveckling och förvaltning av system.
Kursen avslutas med en examinering.

Till kursen ingår Konsultbolag1s omfattande kursmaterial på svenska inklusive exempel och kontrollfrågor.
För att få förståelse för kursens innehåll och fokus rekommenderar vi att du, innan kursstart, tar del av informationen som finns på IREB:s webbsida, speciellt Syllabus (kursplan, svensk version).
Om du väljer att läsa på egen hand inför kursen rekommenderar vi boken Requirements Engineering Fundamentals, 2nd edition av Klaus Pohl och Chris Rupp. Rocky Nook Inc. (2015).

Upplägg

Livesänd kurs
Kursen genomförs online med samtliga deltagare uppkopplade tillsammans med kursledaren. Kursen bokas helt separat från tentamen. Som stöd för dina förberedelser inför tentamen och efter kursen får du tillgång både till övningsmaterialet och till kursledaren för eventuella frågor upp till ett år efter avslutad kurs. Du väljer online-upplägg genom att boka dig på ett ”Online”-datum under kurstillfällen. Tentamen bokas separat på www.sqeb.se

Klassrum
Kursen genomförs med samtliga deltagare i klassrummet tillsammans med kursledaren. I anslutning till avslutad klassrumskurs tillkommer en examinering för att få en internationell certifiering inom kravhantering. Du väljer klassrumsupplägg genom att boka dig på en specifik ort och datum under kurstillfällen.

OBS! Certifieringskostnad tillkommer med 3 000 kronor vid bokning av klassrumskurser. Anmälan till tentamen sker automatisk i samband med anmälan till IREB-klassrumskursen.

Teknikutbildarna erbjuder kursen i samarbete med Konsultbolag1, en del AFRY.

Kurslängd

3 dagar

Kursmoment

 • Introduktion och grunder
  1. Syftet med kravhantering
 • System och systemkontext
  1. System i sin omgivning
   Systemavgränsning
 • Kravinssamling
  1. Olika källor för krav
   Hantering av intressenter
   Tekniker för kravinsamling
 • Kravdokumentation
  1. Typer av kravdokument
   Naturligt språk för krav
   Modeller för krav
 • Kvalitetssäkring av krav
  1. Granskning av krav
   Validering av krav
   Konfliktlösning
 • Kravförvaltning
  1. Attributscheman
   Prioritering
   Kravspårbarhet
   Versionshantering
   Ändringshantering
   Mätetal
 • Kravverktyg
  1. Typer av verktyg
   För- och nackdelar med verktyg
   Att välja verktyg

Mål

Efter kursen har deltagarna en grundläggande kompetens inom kravhantering som dessutom är garanterad genom genomförd certifiering enligt IREB.

Genomförande

Kursen genomförs online eller i klassrum.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Riskanalys

15 950 :-

Kategori:
Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser