Line

Effektiv kravhantering

I den här kursen får du lära dig ett flertal tekniker för att samla in, strukturera, prioritera, dokumentera, granska och förvalta krav. Genom att fånga och dokumentera rätt krav på IT-systemet blir fler intressenter nöjdare och kostnaderna minskar.

Målgrupp

Produktägare. teammedlemmar, kravledare, utredare, systemförvaltare, kravanalytiker, systemanalytiker, beställare, verksamhetsspecialister, användarrepresentanter, testledare, testare, projektledare och systemutvecklare.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs

I den här kursen får du lära dig ett flertal tekniker för att samla in, strukturera, prioritera, dokumentera, granska och förvalta krav. Genom att fånga och dokumentera rätt krav på IT-systemet blir fler intressenter nöjdare och kostnaderna minskar.

Kursen riktar sig till dig som ska arbeta med att ställa krav eller tolka krav som någon annan ställt. Den fokuserar på praktiska tips och övningar som du kan använda dig av i ditt dagliga arbete.

Teknikutbildarna erbjuder kursen i samarbete med Konsultbolag1, en del AFRY.

Kurstyp

Öppna utbildningar

Kurslängd

2 dagar

Kursmoment

 • Vikten av bra krav
  1. Kostnader vid bristfälliga krav
   Kravhanteringsprocessen Stjärnan
   Iterativt och agilt kravarbete
   Begrepp inom kravhantering
   Användarberättelser (”user stories”) och agil kravhantering

 • Tekniker för att samla in krav
  1. Typer av krav
   Svårigheter med kravinsamling
   Funktionella och ickefunktionella krav
   Normala, förväntade och sensationella krav
   Sju tekniker för insamling, t ex workshops, intervjuer, enkäter och prototyper

 • Tekniker för prioritering
  1. Vikten av att prioritera krav
   Skall-krav, bör-krav och andra skalor
   Prioritering i samband med workshop
   Visualisering med Korset
   Användning av planning poker (en av fler agila tekniker som presenteras)

 • Dokumentation
  1. Tekniken kvittering
   Detaljering av krav
   Kravspecifikation, mall och innehåll
   Story mapping
   Begreppet Persona
   Användarberättelse (”user story”)

 • Kravgranskning
  1. Informell och formell granskning
   Granskningsprocessen
   Roller som deltar i granskning
   Checklista vid granskning
   Retrospektiv – granskning av teamets arbetssätt

 • Förvaltning av krav
  1. Ändringshantering
   Ändringsråd/change control board
   Spårbarhet och påverkansanalys

 • Kravhanteringsverktyg
  1. Kravverktyg
   Enkätverktyg
   Ritprogram för prototyper och flöden

Mål

Efter genomförd kurs har du fått verktygen för att utvecklas i din roll som kravställare i projekt.

Genomförande

Kursen genomförs på plats i en utbildningslokal eller online beroende på vilket kurstillfälle du väljer.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Excelutbildning

14 500 :-

Kategori:
Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser