Line

Agil test

I den här kursen får du lära dig arbetsgång och tekniker för testarbete i en agil miljö.

Målgrupp

Testare, testledare, teststrateger, testdesigners, kravhanterare, projektledare, utvecklare eller kort sagt alla som behöver ha kunskaper om test i agila sammanhang.

Förkunskaper

Kursen Effektiv testmetodik.

Målet med kursen är att få ut mer effekt av ditt eget eller din organisations testarbete med tillämpning av agila tekniker och principer oavsett hur agilt eller icke-agilt ni jobbar idag. Du kommer att få praktiska tekniker, tips och idéer för att förbättra din testning med mer agila inslag.

Hur kommer vi igång och testar tidigt? Ska vi skriva testfall? Behövs testledaren i agila projekt? Ska vi automatisera och i så fall vad? Var finns fallgroparna i agila projekt? Kursen innehåller praktiska tips och övningar som du kan använda dig av i ditt dagliga arbete. Se exempel på övningar nedan.

Kursen är en fortsättningskurs till kursen Effektiv testmetodik.

Teknikutbildarna erbjuder kursen i samarbete med Konsultbolag1, en del AFRY.

Kurslängd

1 dag

Kursmoment

 • Agila principer och metoder rörande test
  1. Agila manifestet
   Introduktion till Scrum, DSDM, Lean och Kanban
   Nya krav på test
   Framgångsfaktorer, tips och fallgropar
   Testroller i det agila teamet
   Test som en del av utveckling
   Krav – som grund för test
   Tidig återkoppling
 • Testplanering
  1. Kom igång tidigt med test
   Hur mycket testarbete behövs?
   Låt prioritet styra testerna
   Planera testning utifrån risker
   Dokumentation
   Kommunikation
 • Genomförande
  1. Testdriven utveckling (TDD) – testa koden direkt
   Acceptanstestdriven utveckling (ATDD)
   Automatisering på olika nivåer
   Utforskande test – SBTM
   Testfall, hur får man det att funka?
   Partestning
   Acceptanstest i sprinten (iterationen)
   Avvikelsehantering
   Hur hanterar man kontinuerliga byggen?
   Demonstrationer – kan det driva testerna framåt?
   Regressionstest och integrationstest i växande system
 • Uppföljning
  1. Retrospektiv ur ett testperspektiv
   Vad gick bra och vad kan vi göra bättre?
   Testernas burndown
   Teknisk skuld
   Spårbarhet och påverkansanalys – en nyckel för kvalitetssäkrade ändringar

Mål

Efter kursen har deltagarna lärt sig mer om arbetsgång och tekniker för testarbete i en agil miljö för att få ut mer effekt av ditt eget eller din organisations testarbete med tillämpning av agila tekniker och principer oavsett hur agilt eller icke-agilt ni jobbar idag.

Genomförande

Utbildningen genomförs på plats i klassrum eller online.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
validering underhåll

7 900 :-

Välj kurstillfälle

Antal platser:
Kategori:
Boka företagsförlagd kurs

Relaterade kurser