Line

Agil kravhantering

I den här kursen tar vi upp förutsättningar och framgångsfaktorer att arbeta med kravarbete i en agil miljö.

Målgrupp

Kravhanterare, scrum masters, projektledare, testare, testledare, teststrateger, utvecklare eller kort sagt alla som behöver ha kunskaper om kravhantering i agila sammanhang.

Förkunskaper

Erfarenhet av kravhantering eller utbildningen Effektiv kravhantering

Kursen är en fortsättningskurs till kursen Effektiv Kravhantering.

Vad är agil kravhantering? På vilken nivå ska kraven skrivas? Måste man använda gula lappar? Behöver vi dokumentera? Vem dokumenterar vi för? Kursen innehåller praktiska tips och övningar som du kan använda dig av i ditt dagliga arbete. Se exempel på övningar nedan.

Målet med kursen är att få ut mer effekt av ditt eget eller din organisations kravarbete med tillämpning av agila tekniker och principer oavsett hur agilt eller icke-agilt ni jobbar idag. Du kommer att få praktiska tekniker, tips och idéer för att förbättra din kravhantering med mer agila inslag.

Teknikutbildarna erbjuder kursen i samarbete med Konsultbolag1, en del AFRY.

Kurslängd

1 dag

Kursmoment

 • Förutsättningar och framgångsfaktorer
  1. Vad innebär agil utveckling i praktiken?
   Introduktion till Scrum, DSDM, Lean och Kanban
   Nyttan med agila krav
   Så lyckas du med kravarbetet! Tips och fallgropar
   Teamet – det agila projektets förutsättning

 • Planera kraven
  1. Översiktlig planering – vision, epic, roadmap
   Planera din sprint (iteration) effektivt
   Praktisk hantering av sprint backlogs/kravlistor
   DoD (Definition of done)

 • Praktiskt kravarbete
  1. Personas – fiktiva karaktärer för ökad nytta
   Beteendedriven utveckling (BDD) – –tydliga krav med Gherkin
   Användarberättelser (user stories) på olika nivåer
   Nedbrytning av agila krav
   Dokumentera ”good enough”
   Besluta ”JIT” (Just in Time)
   Spike – ett sätt att experimentera
   Utforskande krav – smarta scenarier

 • Prioritering och estimering
  1. Hur lång tid tar det?
   Tekniker, till exempel schabloner, planning poker och t-shirtstorlekar
   Idealdagar – hur mycket hinner vi egentligen?
   Prioriterade sprint backlogs/ kravlistor
   Rangordna kraven med hjälp av t.ex. parvis jämförelse
   Leveransplanering

 • Mät framgång
  1. Retrospektiv ur ett kravperspektiv (återblick)
   Vad gick bra och vad kan vi göra bättre?
   Demo
   Uppföljning och förvaltning av krav
   Håller estimat och prioriteringar?

Mål

Målet med kursen är att få ut mer effekt av ditt eget eller din organisations kravarbete med tillämpning av agila tekniker och principer oavsett hur agilt eller icke-agilt ni jobbar idag.

Genomförande

Kursen genomförs i på plats i föreläsningssal eller online.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser