Line

Acceptans på riktigt

Kursen handlar både om acceptanstest och acceptansperspektivet i hela teamet och under alla aktiviteter som ingår i utveckling av IT-system.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som brinner för att IT-lösningar ska verkligen ge nytta till de olika intressenterna. Du kanske jobbar med acceptansledning, inom kravställning, i utvecklingsteamet eller med själva acceptanstestningen. Exempelvis: testledare, testare, kravhanterare och systemanalytiker, systemutvecklare, produktägare, projektledare, Scrum Master.

Förkunskaper

Du har kännedom från sammanhang där IT-system utvecklas som en viktig del av verksamheten. Helst har du några års erfarenhet i några av rollerna som anses vara målgruppen för kursen. Det är en fördel men inget krav om du har gått någon av kurserna Effektiv kravhantering, Effektiv testmetodik eller motsvarande sedan tidigare.

I den här endagsutbildningen blir du och din organisation bättre utrustade för att jobba med acceptans redan från kravställning, som en integrerad del av utveckling, i samband med testning samt under och efter produktionssättning.

Vi går igenom ett ramverk för acceptans som täcker områden definitioner, ansvar, beteende och effekt. Genom att jobba med ett aktuellt praktikfall får du ”hands-on” kännedom av tekniker som leder till lösningar som ger effekt på riktigt.

Acceptanstest är inget nytt, men med ändrad syn på det får vi effekt, på riktigt. Det gäller att först ta reda på vilken önskad effekt vi vill uppnå. Sedan via interaktion, samspel och åtagandekultur, som är några av hörnstenen i agila arbetssätt, kan vi se till att vi har ett gemensamt fokus på effekt utifrån våra olika roller t.ex. utvecklare, analytiker, produktägare och diverse verksamhetsrepresentanter.

Acceptanstest blir ofta en upprepning av tidigare tester. Två vanliga scenarion: 1) Leveranssidan har gjort sitt jobb och acceptanstestet bara blir en upprepning av redan genomförde tester, eller 2) Leveranssidan har inte gjort sitt jobb, varpå en alltför detaljfokuserad jakt på fel som bör ha upptäckts tidigare uppstår. I bägge scenarion saknas fokus på nytta istället för på system. Vår kurs ger en ny syn på kvalitet, acceptans och rollen som acceptanstest spelar.

Teknikutbildarna erbjuder kursen i samarbete med Konsultbolag1, en del AFRY.

Kurslängd

1 dag

Kursmoment

  • Hur du förstår och blir engagerad i organisationens och produktens vision.
  • Intressentanalys och acceptans från olika perspektiv.
  • Testidéer och acceptanskriteria vid kravställning.
  • Verktyg för att jobba med snabbare tid till marknaden och kortare tid på marknaden t.ex. konceptet ”minimal viable product (MVP)”.
  • Tekniker för att engagera slutanvändare t.ex. prototyper, användningstester, User Experience (XP) och personas.
  • Checklistor för användning vid validering av lösningar.
  • Tips för att dra slutsatser, rapportera och ge rekommendationer.

Mål

Du lär dig ett ramverk för acceptans som täcker områden som definitioner, ansvar, beteende och effekt. Du får ”hands-on” kännedom om tekniker som leder till lösningar som ger effekt på riktigt.

Genomförande

Kursen genomförs i Konsultbolag1s lokaler.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser