Line

Verkstadsmätteknik

Kursen verkstadsmätteknik ger deltagarna dels teoretiska och praktiska kunskaper i verkstadsmätteknik, dels kunskap i att välja och använda mätdon på ett korrekt sätt så att kassationer undviks

Målgrupp

Alla som behöver de grundläggande kunskaperna i verkstadsmätteknik.

Förkunskaper

Kursdeltagarna bör ha grundläggande kunskaper i att använda handmätdon. Erfarenhet från produktion eller kontrollverksamhet är en fördel.

Ett rätt handhavande av mätdonen i produktionen är en förutsättning för att angivna mått och därmed specificerad kvalitet ska kunna innehållas. Endast den som rätt handhar mätdon på rätt sätt kan innehålla såväl angivna mått som specificerad kvalitet.
ISO 9001:2008 och industrins nya organisationsmönster lägger ett ökat kvalitetsansvar på operatörerna, vilket skärper kraven på mätteknisk kompetens.
Denna kurs lär dig hur du väljer rätt mätmetod och mätdon, samt informerar om de felkällor som påverkar mätresultaten i olika sammanhang.

Med höjd kompetens undviks inte bara dyra misstag, utan kunskapen ökar också företagens lönsamhet då kursdeltagarna lär sig att effektivt utnyttja de möjligheter som modern mätteknik erbjuder.

I anslutning till de olika teoriavsnitten genomförs praktiska mätövningar.

Kurstyp

Öppna utbildningar

Kurslängd

4 dagar

Kursmoment

 • Kvalitet och mätteknik
 • Uppbyggnad av ISO 9001:2008
 • Mättekniska grundbegrepp
 • Fasta mätdon, måttnormaler, toleranstolkar
 • Direkt mätning, skjutmått, mikrometrar
 • Indirekt mätning, mätklockor, mikrokatorer, hålindikatorer
 • Grundläggande teori om gängor och gängmätdon
 • Vinkel- och konmätning
 • Grundläggande teori om ytjämnhetsmätning
 • Visande mätdon – pneumatiska och elektroniska
 • Mätapparater – UD apparater

Mål

Kursen ger dig dels teoretiska och praktiska kunskaper i verkstadsmätteknik, dels kunskap i att välja och använda mätdon på ett korrekt sätt så att kassationer undviks.

Genomförande

Kursen går i Eskilstuna och Göteborg hos Hexagon

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser